Vad händer med Träkvista torg?

Vad händer med Träkvista torg?

Planerna för Träkvista torg oroar boende i närområdet, då det första förslaget fortfarande är det enda som finns på kommunens hemsida. Detta förslag väckte många protester.

”Vad är det som händer? När  kommer det nya ritningar? Vem får dem? När kan kommunen ha tänkt sig informera oss berörda? Vi vill ligga i framkant så att vi kan samla oss till protest eftersom vi inte vill ha storstan till ön. Vi vill inte bli överraskade igen lagom till semestern. Adams Reuterskiölds stora löften om att lyssna på medborgarna vill vi gärna se.” Så skriver en av de boende till MN.

Vi vände oss till Tommie Eriksson, miljö- och stadsbyggnadschef i kommunen och frågade var i processen man befinner sig.

– Planen har varit på samråd och bearbetning av planförslaget pågår. Tidsplanen är att ärendet med förslag till beslut om granskning kommer före sommaren och att planförslaget därefter ställs ut och sakägare och allmänhet återigen ges möjlighet att komma med synpunkter på förslaget, svarar Tommie Eriksson.

EWA LINNROS

Läs också