Vad händer med Träkvista torg?

Vad händer med Träkvista torg?

Här kommer de senaste frågorna från er läsare och radiolyssnare, besvarade av kommunens kommunikationschef Johan Elfver i MN:s radioprogram ”God kväll Mälaröarna”.

Hur långt har kommunen kommit i arbetet med Träkvista torgs utbyggnad?

– Status i nuläget är att frågan togs upp 8 mars i det nyinrättade planutskottet. Där ska man diskutera när man ska gå vidare till granskning, det vill säga steget efter samråd. Vid en sådan granskningsutställning har man också möjlighet att inkomma med synpunkter som boende eller sakägare i området. Om allting går väl i alla instanser kommer förmodligen den granskningen att starta någonstans i början på juni och pågå i fyra veckor. Det har kommit massor med synpunkter under samrådet som exploatören har tagit del av. Man har nu kommit med nya förslag som man ska titta på i planutskottet.

Annons

Vad ska byggas bakom Lidl och när kommer det byggas?

– Området kallas numera Brunna handelsområde. Godkännandet av den planen togs i kommunfullmäktige förra året. Det företaget som äger den här marken planerar att det kommer en byggvaruhandel här. Förmodat är att det arbetet kommer att starta till sommaren.

Hur går det med planerna för nya Stenhamra centrum? Hörde att nya konditoriet fått hyreskontrakt på två år, så det lär väl inte hända något på den tiden i alla fall. Var ligger vi i processen?

– Vi ska egentligen påbörja arbetet med att göra ett samråd. Men innan det vill man få till ytterligare en dialogprocess. Mig veterligen så är det kommunens nyinrättade idélabb som kommer att ha hand om den processen. Och precis som frågeställaren tar upp angående konditoriet har de ett kontrakt på två år och det är väl ungefär den tiden plus eventuell överklagandetid som det kan ta, innan den planen vinner laga kraft.

Annons

En vårfundering. När kommer man att sopa undan grus från gator och gångbanor?

– Kommunen siktar alltid på slutet av mars för sopning och ta bort grus. Men det beror helt på vädret, det är viktigt att det finns halkbekämpning så att inte folk trillar ock slår sig.

Om man skulle ramla och skada sig på grund av bristfällig halkbekämpning, vad gör man då?

– Har man en hemförsäkring eller en olycksfallsförsäkring så vänder man sig till försäkringsbolaget för ersättning av egenavgifter, medinsck behandling med mera. Sedan blir det försäkringsbolaget som tar itu med det med den som äger marken, då blir det markägarens försäkringsbolag som de gör upp med.

Hör hela intervjun här:

EWA LINNROS

Läs också