Vad kostar politikerna?

Vad kostar politikerna?

Vad tjänar kommunens ledning? Den frågan kom in till vår radioprogrampunkt ”Fråga Johan” med kommunens kommunikationschef. Svaret är omfattande, varför vi beslöt att göra en större genomgång och även jämföra med länets övriga kommuner.

De politiker som avlönas i kommunen är kommunstyrelsens ordförande Adam Reuterskiöld (M) vars månadslön är 83 624 kronor och oppositionsrådet Hanna Svensson (S), vars månadslön är 66 900 kronor. 

Kommunens övriga politiker är fritidspolitiker. För dem utgår ingen lön, de får istället arvoden. För att få en uppfattning om vad de förtroendevalda kostar, har vi sammanställt arvoden för de olika posterna i tabellen ”Årsarvoden”. Utöver de arvoden som tas upp i tabellen, finns några till att nämna.

Gruppledare i kommunfullmäktige, till partier som saknar kommunalråd eller oppositionsråd, erhåller ett arvode på 35 000 kronor per antal mandat per parti. (Exempel: För ett parti med tre mandat blir gruppledararvodet 3×35 000 = 105 000).

Ett parti med  gruppledare och övriga förtroendevalda som inte är kommunalråd eller oppositionsråd har rätt till ersättning per sammanträde med 800 kronor samt ytterligare 200 kronor per påbörjad timme vid mer än fyra timmar. Ett högre arvode utgår för varje fullmäktigesammanträde, det är 900 kronor samt ytterligare 200 kronor per  påbörjad timme vid mer än fyra timmar. Förrättningsarvode utgår med 800 kronor per förrättning samt ytterligare 200 kronor per påbörjad timme vid mer än fyra timmar, högst åtta timmar per dag.

Förtroendevalda som under samma dag deltar i flera sammanträden eller förrättningar har inte rätt till mer än två arvodesbelopp.

Som ses i tabellen nedan erhåller ledamöter i kommunstyrelsen 30 000 kronor per år och ersättare 15 000 kronor per år.

Två av de förtroendevalda som också är gruppledare, har även posten som politisk sekreterare. Det är Sivert Åkerljung (KD) och Desirée Björk (ÖP). Här är det inte arvoden utan lön som gäller.

Kommunstyrelsens ordförandes politiska sekreterare som är anställd till 100 procent får 36 976 kronor i månaden. ÖP som har 4 mandat får 40 procent av en heltidstjänst. För uppdraget som politisk sekreterare har Desirée Björk tagit tjänstledigt 40 procent från sitt ordinarie arbete. KD som har 3 mandat får 25 procent av en heltidstjänst. Sivert Åkerljung är tjänstledig från sitt ordinarie arbete och arbetar bara med sina politiska uppdrag i nuläget.

Ove Wallin (C), är den förtroendevalda som har flest uppdrag. Förutom uppdraget som kommunstyrelsens förste vice ordförande, har han elva andra politiska uppdrag. Tre av dessa är uppdrag som ersättare, det är i barn- och utbildningsnämnden, i barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott och i Kommunförbundet Stockholms län, KSL, förbundsmöte.

Han är förste vice ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott och i socialnämndens individutskott. Han är ledamot i kommunfullmäktige, näringslivsrådet, kommunstyrelsens planutskott, Södertörns brandförsvarsförbund, socialnämnden och socialnämndens arbetsutskott. Han är även vigselförrättare.

Hur hinner du med alla dessa uppdrag?

– Till att börja med arbetar jag inte heltid utan 75 procent på mitt ordinarie arbete. Sedan tar jag tjänstledigt för att kunna sköta delar av mina politiska uppdrag. I mars tror jag att jag arbetade 25 procent på mitt ordinarie arbete, berättar Ove Wallin.

Ersättning för förlorad arbetsinkomst betalas ut om den förtroendevalde blir kallad till möte på tidpunkt då denne skulle arbetat. Men en stor del av den tid som Ove Wallin tagit tjänstledigt får han inte ersättning för förlorad arbetsinkomst. Ett exempel på detta är måndagar då han och Sivert Åkerljung har avsatt arbetstid på kommunen.

– Under perioden från den 13 december till den sista mars i år, har jag lagt ned 263 timmars arbete på politiken med sammanträden, utbildningar, överläggningar och tvärpolitiska regionmöten. Mycket av detta är inte arvoderat. 263 timmar är bokförda timmar, sedan ingår inte alla telefonsamtal med både politikerkollegor och kommunmedborgare, berättar Ove Wallin.

När det kommer till kommunens ledning på tjänstemannasidan är det kommundirektören som styr här. Ekerö kommun har också en biträdande kommundirektör vilket inte är så vanligt. Bland länets övriga kommuner är det endast fem kommuner som har en biträdande kommundirektör, dessa kommuner är Nacka, Norrtälje, Värmdö, Stockholm (två stycken) och Sigtuna. I förhållande till dessa kommuner har Ekerö kommun betydligt färre invånare. Hur organisationen läggs upp framöver i kommunen blir klarare i höst då den nya kommundirektören Christina Hedberg tillträder (läs mer om henne på sidan 8).

– Jag är mycket glad att kunna hälsa den nya kommundirektören välkommen och jag är säker på att hon kommer att hantera organisationen på ett utmärkt sätt. Jag är även säker på att vi kommer att ha omorganisationer, precis på samma sätt som vi haft under de senaste mandatperioden och innan dess, säger Adam Reuterskiöld (M), kommunstyrelsens ordförande.

EWA LINNROS

Läs också