Våffelserveringen ”stängd på grund av uppsägning”

Våffelserveringen ”stängd på grund av uppsägning”

Efter 60 års kaféverksamhet i privat regi av samma familj, vill nu hyresvärden Statens fastighetsverk disponera lokalerna själva”, så lyder det meddelande som står på dörren till våffelserveringen  vid Kina slott.

Våffelserveringen vid Kina slott startades 1957 av Kina slotts vaktmästarfamilj Antonsson och drivs idag av Erik och Katarina Antonsson, familjens andra generation. Men i år kommer de inte att öppna då de blivit uppsagda från det arrendeavtal de har med Statens fastighetsverk, (SFV). Det är SFV som äger marken och ståthållarämbetet som har så kallad dispositionsrätt till marken. Inom dispositionsrättens område kan enskilda lokaler under avtalsbegränsad tid hyras ut till extern innehavare vilket också sker via SFV.

Annons

När MN kontaktar SFV hänvisas vi till Stefan Wirtén, slottsfogde i Drottningholm.

– Vi har inte sagt upp dem nu utan till nästa år. Vi tänkte ta lite tid på oss att fundera över hur vi på bästa sätt ska använda lokalerna, säger Stefan Wirtén.

Han kan inte svara på frågan om vad som föranlett att man beslutat att säga upp avtalet och vilka planerna är, utan hänvisar till Morgan Gerle på avdelningen för publik verksamhet på Kungliga hovstaterna.

– Familjen Antonsson har avtal för 2018. När det avtalet löper ut, har man sagt upp en fortsättning av det nuvarande avtalet. Det är uppsagt för ny verksamhet, men hur den blir är ännu inte klart, säger Morgan Gerle som också berättar att man arbetar med att utveckla besöksnäringen i Drottningholm.

– Drottningholm har generellt ökat som besöksmål. Under 2017 hade vi på Kina och Drottningholms slott nästan 250 000 besökare och långt fler ute i parken. Därför arbetar vi på ståthållarämbetet framåt. Vi vill öka öppethållande och bredda verksamheten och där kommer även våffelstugan in. Men hur och på vilket sätt det här landar kan jag inte uttala mig om, säger Morgan Gerle.

Annons

Erik och Katarina Antonsson har alltså avtal året ut, men de har beslutat att inte öppna i år. De hälsar via en person som här vill vara anonym, att de inte är mogna att kommunicera ännu.

– De har blivit uppsagda för avhysning som det stod i det brevet som överlämnades till dem i deras hem, just före de skulle öppna serveringen för säsongen. De blev naturligtvis chockade och förtvivlade, så de kommer inte att öppna alls i år, berättar personen.

Det har kommit många reaktioner från upprörda lovöbor. Så här säger ett par personer om hotet mot Pressbyrån och våffelserveringen som är stängd. Här ett par av dem:

”Det är förfärligt. Statens fastighetsverk har fått fnatt. Det rör både Pressbyrån och våffelserveringen. Tänker de drivadetta själva frågar man sig. Det är sorgligt att de inte litar på den styrka och kompetens som redan finns.”

”Vi må vara en minoritet i kommunen, men jag tycker det här är för jävligt. Den närservive kiosken ger är bra för miljön men Lovön behöver uppenbarligen ingen närservice. Vi ska ta bilen för att handla mjölk och kvällstidning. Hur fungerar kommunens samarbete med Fastighetsverket och slottsförvaltningen egentligen?”

EWA LINNROS

 

Läs också