Valstugorna tar över torget

Valstugorna tar över torget

Så här i slutspurten inför valet dyker de upp – valstugorna. På Mälarö torg finns nu åtta stugor. Liberalerna har däremot ingen stuga, de har istället valt ett mobilt alternativ.

I samband med kommunvalet i Stockholm 1946 dök den första valstugan upp i den svenska valrörelsen. Sedan dess har valstugorna utvecklats. Bland Mälaröarnas lokala partiers valstugor finns i år både växthus, friggebodar och containrar.

Annons

Moderaterna har samma valstuga som förra valet, en lättmonterad stuga som sattes upp på en timme. Den är utformad som en MOAB-blå busskur, det vill säga Mälaröarnas omnibuss AB som ansvarade för kollektivtrafiken på Mälaröarna innan SL.

– Syftet är att delvis koppla samman stugan med Mälaröarnas historia men också för att signalera att busstrafik och även biltrafik är viktigt för medborgarna, berättar Adam Reuterskiöld (M), kommunstyrelsens ordförande.

Centerpartiet och Kristdemokraterna delar stuga precis som förra valet.

– Vi har valt en hederlig stuga i trä gjord i Finland av finländskt hederligt virke. Den är köpt på Bauhaus, berättar Sivert Åkerljung (KD).

Deras stuga är inte målad utan är neutralt träfärgad.

– Anledningen är att vi kanske kommer att sälja stugan efter valet och då får den som köper den, själv bestämma färg, förklarar Ove Wallin (C).

Vid förra valet såldes deras stuga genom budgivning och högstbjudande fick köpa den.

Annons

Liberalerna som till detta val gått ur alliansen i kommunen, har i år valt att inte ha en fast valstuga. De satsar istället på en mobil lösning med en bil, ett tält samt några ståbord. Tältet ger Göran Hellmalm (L) symboliken av en transparent politik och där friska vindar blåser.

– Vi kommer att stå på olika ställen i kommunen under valrörelsen för att möta så många mälaröbor som möjligt. Däremot kommer vi att sätta upp ett litet marknadsstånd i centrum. Där sätter vi upp information om var vi befinner oss med bil och tält just den dagen. Ganska ofta kommer vi även att ha bemanning vid marknadsståndet.

Liberalerna kommer inte heller att sätta upp valaffischer.

– Vi kommer istället att satsa på att synliggöra oss på andra sätt, kommenterar Göran Hellmalm.

Socialdemokraterna har en container men valet av denna har ingenting att göra med slanguttrycket ”sossecontainer” som var smeknamnet på Volvo 740 på 80-talet.

– Det är vårt partidistrikt som sett till att alla i partiet har likadana containrar men i olika storlekar. Det är ett bra format också. De blir inte uppeldade och de är enkla att frakta. Det är smidigt och vi hade det förra valet också, man ser att andra har tagit efter, säger Hanna Svensson (S).

Efter valet hämtas containern och kommer att användas som en vanlig container förmodar Hanna Svensson.

Miljöpartiets stuga är kanske den som sticker ut mest i år, det är ett växthus.

– Vi vill signalera flera värden som är viktiga för partiet och för ett hållbart samhälle; odling, öppenhet och gemenskap. Vi vill också skapa samtal om växthuseffekten och klimatförändringar, säger Ulrika Sandin (MP).

Växthuset har väckt en del frågeställningar då det är i plast och aluminium, material som inte riktigt går hand i hand med miljöaspekten.

– Växthuset är av polykarbonat som är en mycket hållbar plast för att kunna ha det i en offentlig miljö, då ett växthus i glas skulle kunna vandaliseras och människor komma till skada, förklarar Ulrika Sandin.

– Aluminium är jordens vanligaste metall och det ingår i ett flertal olika mineral. Det finns inte någon risk för resursbrist i grundämnet men däremot är det mycket energikrävande att renframställa, säger Ulrika Sandin och tillägger:

– Fördelen med aluminium är att det kan återvinnas till 100 procent utan att metallen förlorar någon av sina naturliga egenskaper. Den bästa klimatgärningen är att använda ett föremål så länge som möjligt, vilket inte kräver någon energi för materialåtervinning. Växthuset kommer att användas hos en av våra medlemmar för odling efter att valkampanjen är över.

Öpartiet har en gul trästuga som var den stuga som levererades först  till torget.

– Det är elever i årskurs 2 på Byggnadslinjen på Yrkesplugget i Bromma som har byggt stugan, berättar Desirée Björk (ÖP).

De har ännu inte bestämt vad som sker med stugan efter valet.

– Antingen behåller vi den till nästa val eller så får medborgare bjuda på den, utgångspriset blir då 20 000 kronor.

Även Vänsterpartiet har en container och också de liksom Socialdemokraterna, har fått sin valstuga från partidistriktet.

– Vänsterpartiets valstugor ser likadana ut i hela landet. Vi fick ett färdigt paket med inredning och broschyrer via distriktet, berättar Mikke Lillman (V).

Sverigedemokraterna har också valt en container till valstuga, denna i mörkblå färg.

– Vi har valt att hyra en container från Containertjänst. Den återlämnas direkt efter valdagen, säger Cecilia Karström (SD).

EWA LINNROS

Läs också