Varför får bilvraket stå kvar så länge?

Varför får bilvraket stå kvar så länge?

I MN:s radioprogram ”God kväll Mälaröarna” svarar kommunens informationschef Johan Elfver på inskickade frågor från er läsare och radiolyssnare. Nedan följer några av dem.

Ekerö kommun har enligt polisens uppgifter en policy att så snart som möjligt ta bort skrotbilar. I detta konkreta fall ska man också ha kontaktat markägaren för att få tillstånd att ta hand om vraket. Frågan är varför vraket då står kvar? Gäller policyn bara för kommunens mark? Vilken är funktionen i kommunen då man inte har lyckats få bort bilvraket på över tre månader? Vraket står väl synligt för alla förbipasserande på Kumlavägen.

– Det finns en bortre gräns när fordonet hämtas eller skrotas, men ibland tar det lite längre tid än man önskar. Det är kommunens planenhet på stadsbyggnadskontoret som har hand om detta.  Ibland tar det tid när det gäller handläggningen och i det här fallet har det dröjt, för att man har haft kort om folk på stadsbyggnadskontoret och man har arbetat med rekrytering av en trafikplanerare, som är den personen som handlägger den här typen av ärenden. Men normalt sett ska ett sådant här fall gå fortare.

Annons 

Eftersom det är kommunen som givit bygglov till Silviahemmet undrar jag om kommunen kommer att överklaga domstolens dom om att upphäva bygglovet. Om då kommunen ska överklaga undrar jag om kommunen tar hjälp av personal internt för att skriva ihop överklagan?

– Kommunen kommer inte att överklaga domen, däremot har  BoKlok som ansökt om bygglovet, överklagat till Mark- och miljööverdomstolen. I andra fall om kommunen överklagar en dom, har vi specialistkompetens inom kommunen och skulle det vara så att man känner att det behövs ytterligare juridisk hjälp, har kommunen upphandlade juridiska tjänster för att skriva ihop en överklagan.

Jag skulle vilja veta om tjänstemän som arbetar med bygglovsansökningar har rätt att gå in på privat tomt och dokumentera med fotografering på platsen utan att meddela fastighetsägaren?

– Är det så att man har skickat in en bygglovsansökan, har handläggare med stöd av lagen rätt att gå in och kolla på tomten. Oftast knackar man på och ser om någon är hemma. Sedan kan det röra sig om en tillsyn och då brukar man ta kontakt i god tid innan besöket. Men bygglovshandläggare och polis har rätt att gå in och kolla och dokumentera på en privat tomt.

  

Exakt vilken mark äger kommunen? Som boende på Ekerö vill jag att det ska vara lätt att se kommunens tillgångar. Hur får jag del av detta?

– Nej, kommunen lägger inte ut information om all mark kommunen äger. Det finns en säkerhetsaspekt här, exempelvis vad gäller mark med teleledningar, vattenledningar etcetera, det är sekretess på detta. Vissa saker har också med totalförsvaret att göra. Men vill man veta mer om en specifik mark, är man välkommen att kontakta miljö- och stadsbyggnadskontoret.

EWA LINNROS

Hör intervjun här:

 

 

Läs också