Varför så mörkt kring slottet?

Varför så mörkt kring slottet?

Här kommer de senaste frågorna från er läsare och radiolyssnare, besvarade av kommunens kommunikationschef Johan Elfver i MN:s radioprogram ”God kväll Mälaröarna”.

Varför är det så mörkt kring Ekebyhovs slott? Här borde en ljusdesigner inkallas för att skapa en effektfull belysning kring slottet samtidigt som de som tar sin kvällspromenad i parken ska få belysning så de känner sig trygga.

– Jag frågade teknik- och exploateringskontoret om de har några planer på att göra någonting sådant kring slottet och i parken, de har inget uppdrag på detta i nuläget. Men frågeställaren kan självklart kontakta de förtroendevalda med ett förslag om detta.

Annons

De röda bullerplanken som vetter mot Närlunda längs Ekerövägen, har varit i väldigt dåligt skick och på några ställen har de varit på väg  väg att falla sönder. När byggdes de? Vad var kostnaden för planken? De bör nog ersättas till helt nya och inte bara lappas och lagas. Finns det någon plan för detta?

– Ekerö kommun ansvarar för bullerplanken från Ekerö centrum fram till den plats där Destination Ekerö ligger. Jag har ingen uppgift om kostnaden för dessa eller när de byggdes. Däremot vet jag att kommunen håller på att laga och ersätta trasiga plank. De större hålen som förekommit i planken har uppkommit på grund av att en bil kört in i planket. Teknik- och exploateringskontoret har en plan för att planken ska repareras och underhållas.

I Mälaröarnas nyheter den 10 oktober säger Adam Reuterskiöld att kommunen har ”ett projekt som pågår för större delen av Ekebyhovs slottsområde”. Vad innebär det? Vi vill ha kvar den lantliga karaktären kring slottet med jordbruk, hästar, natur och gamla vackra hus. Bygg inte sönder området med fler sportanläggningar.

– Artikeln handlade om ridskolan som ligger nedanför Ekebyhovs slott. Man har rustat upp flera av byggnaderna i området, men jag har inga uppgifter om planer för att det ska byggas nytt i slottets omedelbara närhet. Slottet är också kulturminnesmärkt vilket innebär att kommunen inte kan göra någonting med vare sig slottet eller slottsområdet utan att länsantikvarie och länsmuseet är inblandade.

 

Hör hela intervjun här:

EWA LINNROS

Läs också