Vem ansvarar för gatubelysningen?

Vem ansvarar för gatubelysningen?

I MN:s radioprogram ”God kväll Mälaröarna” svarar kommunens informationschef Johan Elfver på inskickade frågor från er läsare och radiolyssnare. Nedan följer några av dem.

Jag är en hängiven besökare till liveföreställningarna av opera i Erskinesalen. Det läggs tyvärr en sordin över upplevelsen då det är mycket kallt i denna sal. Vid 20-tiden slås värmen av och vi besökare får hämta våra ytterplagg under pausen för att hålla värmen. Detta har varit så en lång tid. På kommunen har det sagts att det är felanmält men ingenting händer. Därför vill jag fråga när detta ska åtgärdas.

– Fastighetskontoret berättar att de har haft fel på ventilationssystemet. Det finns inte massa element i salen utan lokalen värms upp via ventilationen. Här har det varit en värmeväxlare som inte har fungerat som den ska. Den är nyligen bytt har man meddelat mig och man har också ändrat vad man kallat själva närvarostyrningarna, som känner av hur mycket människor det är i lokalen. Men de lägger till en passus att den kan komma att behöva justeras ytterligare beroende på om man fortfarande upplever att det är kallt.

Annons

Nu ska Tappströmsbron också byggas ny. Vad kommer inte detta göra i det redan trafikkaotiska läget som råder? 

– När  den nya bron byggs, kommer den att byggas väster om den befintliga bron, vilket möjliggör att den nuvarande bron kan nyttjas under hela byggtiden. Målbilden är att trafiken ska flyta på som vanligt.

Hur ser tidsplanen ut för bron?

– Jag skulle tro någonstans kring 2019, men jag får återkomma om detta. Nu har upphandlingsförfarandet av entreprenörer börjat och det kan dra ut på tiden. Sedan finns det alltid risk för överprövningar för det är stora jobb och många som vill göra dem.

Vilka sitter i juryn för att ta ut Galans prisvinnare?

– Juryn för årets eldsjäl utgörs av Sivert Åkerljung från Kristdemokraterna och ordförande i kultur- och fritidsnämnden, Ove Wallin från Centerpartiet, Laila Westerberg, ägare till Mälaröarnas nyheter och Thomas Älgekrans, ägare till Mälarö tidning. För de övriga priserna och stipendierna som delas ut på Galan, är det kultur- och fritidsnämnden och barn- och utbildningsnämnden som utser vilka som får dessa utmärkelser.

Vem ansvarar för gatubelysningen på Skogsbrynsvägen i Färjestaden, det behövs belysning där. I stort, vem ansvarar för vilka vägar och belysning i kommunen?

– Just den vägen har vi inga uppgifter på vem som ansvarar för, däremot ansvarar Färjestadens samfällighetsförening för  Skogsbrynsbacken. Ekerö kommun skiljer sig från många andra kommuner, vi har 80 vägföreningar och vägsamfälligheter.  Kommunen själv äger inte speciellt många vägar, sedan äger Trafikverket de stora lederna. När det gäller vägar som samfälligheter äger, finns det statsbidrag för att exempelvis sätta upp gatubelysning.

Hör hela intervjun här:

EWA LINNROS

Läs också