Vem ansvarar för korsningen?

Vem ansvarar för korsningen?

Här kommer de senaste frågorna från er läsare och radiolyssnare, besvarade av kommunens informationschef Johan Elfver i MN:s radioprogram ”God kväll Mälaröarna”.

Växtligheten i centrumkorset i Stenhamra måste ses över. Som det är nu så skymmer barrväxterna sikten för både barn och bilister vid övergångsställena och där passerar många skolbarn. Vet ej om det är kommunen eller vägföreningen som har ansvaret, men provar här.

– Om växterna finns på en tomt, är det fastighetsägaren som är skyldig att klippa och ansa så att det inte skymmer sikten för gångtrafikanter eller annan trafik. Om det är allvarlig skymd sikt och fastighetsägaren inte åtgärdar detta, då kan byggnadsnämnden besluta att man åker dit och röjer på fastighetsägarens bekostnad. I det här fallet är det Stockby vägförening som ansvarar för  Strandvägen, för Solbackavägen och Stenhamravägen är det Trafikverkets ansvar. Men jag ska kontrollera med vår utemiljöansvarige och se vad som är tillämpligt i det här fallet.

Jag hörde på kulturnyheterna i P1 att alltfler kommuner slopar sina avgifter till kulturskolan. Man gör detta för att göra kulturskolan mer tillgänglig för alla och för att nå en bredare målgrupp. I Ekerö har vi en stor och aktiv kulturskola, ska ni ta bort avgiften även där, eller sänka? Skulle väl passa bra på kulturens ö-värld.

Mig veterligen i nuläget, så har man inga sådana planer. Men det bästa är att våra förtroendevalda får bedöma detta framgent då det är de som ger uppdragen och tjänstemännen utför.

Varför slutar pendelbåten under sommaren undrar jag? Barnen har förvisso sommarlov, men vi som arbetar vill förstås fortsätta åka.

– Jag har pratat med alla inblandade och det  är Trafikverket, Ekerö kommun och SL. Att det ska vara ett uppehåll under sommaren, har under den här försöksperioden varit en förutsättning för att avtalet skulle komma till stånd. Man har räknat fram att det är alldeles för låg trafik med resenärer under sommaren. Man har räknat ut vad det kostar att driva den här trafiken under en lågsäsongsperiod. Försöktsperioden pågår till och med nästa år, då är det upp till de förtroendevalda i trafiknämnden att besluta om man ska fortsätta med pendelbåten.  Men klart är det för alla inblandade parter att resenärerna härute uppskattar båten.

Jag undrar varför det har blivit så många lastbilar, stora släp och stundom containrar parkerade på Maskbackens parkeringsplats? Är det kommunen parkering? Har de fått tillstånd att ställa upp sina fordon där?

– Ja, det är kommunens mark. Det har blivit mycket lastbilar där, vilket förmodligen beror på att det byggs mycket och man behöver stå någonstans, i väntan på att leverera lasten. Vad beträffar containrar måste jag kolla upp detta närmare med vårt teknik- och exploateringskontor. Men det är inte förbjudet att ställa sin personbil eller lastbil där under stundom.     

EWA LINNROS

Läs också