Hur går val av kommunalråd till?

Hur går val av kommunalråd till?

Här kommer de senaste frågorna från er läsare och radiolyssnare, besvarade av kommunens kommunikationschef Johan Elfver i MN:s radioprogram ”God kväll Mälaröarna”.

De röda bullerplanken som vetter mot Närlunda längs Ekerövägen, är i väldigt dåligt skick och är på väg att falla sönder. När byggdes de? Vad var kostnaden för planken? De bör nog lagas eller ersättas, finns det någon plan för detta?

– Ekerö kommun ansvarar för bullerplanken från Ekerö centrum fram till där Destination Ekerö ligger. Jag har ingen uppgift om kostnaden för dessa eller när de byggdes. Däremot vet jag att kommunen håller på att laga och ersätta trasiga plank. De hål vi ser på inskickad bild har uppkommit på grund av att en bil kört in i planket. Teknik- och exploateringskontoret har en plan för att det ska repareras och underhållas.

Annons

Hur går det till politiskt med val av kommunalrådet med flera nu när det är så rörigt?

– Det som sker nu är att alla partier har egna valberedningar och där har man nu sonderingar vilka de olika partierna ska nominera till både kommunstyrelsen, kommunstyrelsens arbetsutskott och alla nämnder. Sedan kommer det att väljas den 13 december.

I Mälaröarnas nyheter den 10 oktober säger Adam Reuterskiöld att kommunen har ”ett projekt som pågår för större delen av Ekebyhovs slottsområde”. Vad innebär det? Vi vill ha kvar den lantliga karaktären kring slottet med jordbruk, hästar, natur och gamla vackra hus. Bygg inte sönder området med fler sportanläggningar.

– Artikeln handlade om ridskolan som ligger nedanför Ekebyhovs slott. Man har rustat upp flera av byggnaderna i området, men jag har inga uppgifter om planer för att det ska byggas nytt i slottets omedelbara närhet. Slottet är också kulturminnesmärkt vilket innebär att kommunen inte kan göra någonting med vare sig slottet eller slottsområdet utan att länsantikvarie och länsmuseet är inblandade. 

Varför är det så mörkt kring Ekebyhovs slott? Här borde en ljusdesigner inkallas för att skapa en effektfull belysning kring slottet samtidigt som de som tar sin kvällspromenad i parken ska få belysning så de känner sig trygga.

– Jag frågade teknik- och exploateringskontoret om de har några planer på att göra någonting sådant kring slottet och i parken, de har inget uppdrag på detta i nuläget. Men frågeställaren kan självklart kontakta de förtroendevalda med ett förslag om detta.

HÖR HELA INTERVJUN HÄR:

EWA LINNROS

Läs också