Vem beslutar om representationsresor?

Vem beslutar om representationsresor?

I MN:s radioprogram ”God kväll Mälaröarna” svarar kommunens informationschef Johan Elfver på inskickade frågor från er läsare och radiolyssnare. Nedan följer några av dem.

Vad är det för stor byggnad som byggs bredvid reningsverket Ekerö? Är det månne kommunens blivande värmeverk?

– På Bryggavägen 127 som den här byggnationen ligger, så är det Ekerö rederi som bygger en stor lagerlokal.

Läste om avlopp i tidningen och om anslutningsavgift som alla måste betala när vatten och avlopp kommer till den trakt där man bor. Då undrar jag vad det kostar?

– Den avgiften styrs av den aktuella vatten- och avloppstaxan som är beslutad av kommunfullmäktige i kommunen. Den taxan finns på kommunens hemsida. Det här skiljer sig från plats till plats så det är många olika avgifter för inkoppling av vatten  och avlopp. Hur stor anläggningsavgiften blir baseras alltså på olika parametrar som tomtstorlek, vilka tjänster som ska kopplas på, och hur många ledningar. Det är Roslagsvatten som har hand om detta på uppdrag av kommunen. De som vill ha en uppskattning av hur mycket en anslutning skulle kosta för en specifik fastighet är välkomna att kontakta Roslagsvattens kundtjänst för att få hjälp med detta.

130 000 kronor av våra skattepengar för att vara aktiv bara en dag av tre på tjänsteresa till Köpenhamn. Nej nu får det väl ändå vara nog. Jag vill veta vem som beslutar om resor som denna, är det kommunalrådet eller kommundirektören?

– Egentligen ingendera utan det är kommunstyrelsens arbetsutskott som har beslutat om att skicka just en delegation på studieresa till Köpenhamn i det här fallet. Köpenhamn har man valt just för att man där har byggt många olika typer av bostadsområden i anslutning till storstaden. Då bedömde man att det var lämpligt att göra en studie av olika typer av bostadsområden med tanke på att utbyggnad av Ekerö centrum är en av de största utbyggnaderna kommunen har gjort på 30 år. Då kan det vara bra att åka iväg och hämta intryck från andra delar.

När ska den nya sjöräddningsstationen byggas i Jungfrusund?

– Den ska egentligen börja byggas under andra kvartalet i år, men startdatum är inte satt. Men den ska definitivt byggas under det här året. Sedan är det alltid lite saker runt ikring just en sådan byggnation, det kan bland annat röra muddring utanför där stationen ska ligga.

Hör hela intervjun här:

EWA LINNROS

Läs också