Vem ska styra med vem?

Vem ska styra med vem?

Valresultatet kan innebära förändringar i lokalpolitiken. Oppositionen kan gå om Ekeröalliansen med ett par mandat om Liberalerna, som gick ur alliansen för drygt ett år sedan och har sedan dess varit ett borgerligt oppositionsparti, går med dem. Liberalerna har fått fem mandat och är därmed extra intressant för både alliansen och oppositionen. Sverigedemokraterna har också fem mandat och därmed en nyckelposition. Vem ska styra med vem? Den frågan ställde vi i vår radiosändning till Adam Reuterskiöld (M) kommunstyrelsens ordförande och Hanna Svensson (S), oppositionsråd.

Kommunfullmäktige (KF) i Ekerö kommun har totalt 41 mandat. Efter årets valresultat får Ekeröalliansen som utgörs av Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna, 17 mandat.

Nuvarande oppositionen bestående av Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Öpartiet och Vänsterpartiet har totalt 14 mandat.

Liberalerna som i kommunen är ett borgerligt oppositionsparti, fick fem mandat liksom Sverigedemokraterna som också fick fem mandat.

– Vi inom Ekeröalliansen försöker att få till en stabil majoritet och det gör vi med de partier som vi ser är möjliga att samarbeta med. Vissa partier kan man göra det med, andra är det svårare. Sverigedemokraterna är ett parti som vi har svårt att tänka oss att samarbeta med och det är baserat på att vi inte har samma politiska åsikter. Det är samma sak med Vänsterpartiet. De är också ett parti som har ganska extrema åsikter och då blir det svårt att kombinera när de politiska åsikterna är skilda, säger Adam Reuterskiöld.

Kommer ni att sträcka ut en hand till Liberalerna för att få dem åter till alliansen?

– Vi är ju en allians på riksplanet och det vore naturligt att alla de borgerliga partierna i kommunen samarbetar och drar åt samma håll, säger Adam Reuterskiöld.

Nuvarande oppositionen har 14 mandat. Liberalerna är idag ett borgerligt oppositionsparti och har fem mandat. Hur ställer sig Socialdemokraterna till ett samarbete med Liberalerna?

– Jag ser absolut Liberalerna som ett potentiellt samarbetsparti. De frågor som de faktiskt spräckte alliansen för, är frågor som vi är väldigt överrens om. Det handlar om utförsäljning av Ekerö bostäder, det handlar om att inte sälja ut våra gemensamma skolor och det handlar om ett sunt flyktingmottagande. Jag känner att det finns en anledning till att sträcka ut en hand dit och det tror jag att vi gör från båda håll. Liberalerna sitter helt klart med ett trumfkort, säger Hanna Svensson.

Än så länge är många delar oklara, först ska en majoritet formas.

– Den första knuten för oss, det är att få en budget och den ska tas i november. Sedan väljs kommunalråd med mera i december. Men för budgeten måste det finnas en majoritet. Som det var sist i regeringen efter valet 2014, då blev det en alliansbudget som de rödgröna styrde på. Så det kan vara sådana saker som kan ske. Det som gäller är att bilda en majoritet som sagt, kommenterar Hanna Svensson. 

Hur ser ni på ett samarbete med Sverigedemokraterna?

– Socialdemokraterna är inte beredda att styra tillsammans med Sverigedemokraterna eller med stöd av dem, tillägger hon.

Liberalerna med sina fem mandat och är alltså intressant för både alliansen och Socialdemokraterna. I MN:s radioprogram intervjuade vi också Liberalernas Göran Hellmalm och frågade hur Liberalerna ställer sig till ett samarbete med andra partier.

– Framförallt tycker jag det är väldigt roligt att vi är intressanta för ekeröborna. Uppenbarligen har väljarna gillat oss tillräckligt mycket för att ge oss ett fantastiskt bra stöd i valet. Sedan att vi är intressanta både för Ekeröalliansen och oppositionen, det är intressant för oss också, säger Göran Hellmalm.

Han vill däremot inte säga hur partiet ställer sig till eventuellt samarbete med andra parter.

– Vi har sagt att vi ska prata med alla partier utom Sverigedemokraterna. Vårt mål är att kunna uppfylla så många av de frågor som möjligt som vi har lovat ekeröborna att vi ska driva. Vi är som sagt öppna att för prata med andra partier, men längre än så har processen inte gått ännu. Alla partier vill ju vara med och styra i kommunen, sedan i vilken form det kommer att ske, det får framtiden utvisa.

Det som sker närmast är kommunfullmäktiges möte den 23 oktober som är konstituerande med den nya mandatfördelningen. Därefter följer delårsrapport den 6 november och ett budgetfullmäktige den 22 november. Den 13 december sammanträder fullmäktige igen där de olika posterna inom nämnderna väljs.

Hör intervjuerna här:

Så kommenterar övriga partier valresultatet

Centerpartiet och Vänsterpartiet behåller samma antal mandat som vid förra valet, för övriga partier har förändringar skett. Så här kommenterar de resultaten i kommunalvalet.

Centerpartiet har tre mandat.

– Centerpartiet har gjort ett bra valresultat till både riksdagen, landstinget och Ekerö kommun där vi ökade med nära 2 procent. Nu följer en spännande fortsättning för att tillsammans med andra ansvarsfulla partier forma en majoritet inför nästa mandatperiod, säger Solveig Brunstedt, gruppledare för Centerpartiet Ekerö.

Kristdemokraterna har ökat med ett mandat i kommunen och har tre mandat.

– Vi är väldigt glada för vårt ytterligare mandat i fullmäktige. Vi är nu en av de starkaste KD-kommunerna i länet vilket är glädjande. Vi har haft bra personer på våra listor, vi har kört en lite ödmjukare linje och inte varit populistiska och lovat saker både till höger och vänster under valrörelsen. Vi har även varit tydliga med att vi är ett av de partier som tydligast vill ha en återhållsam utveckling av kommunen efter det att centrumplanerna är klara. Vi har genomfört det mesta som vi gick till val på 2014 vilket gjort att vi kunnat stå rakryggade under valrörelsen. Att vi fört en tydligt borgerlig politik, plus ”Ebbaeffekten” på riksnivå tror jag påverkat vårt valresultat i positiv riktning, säger Sivert Åkerljung gruppledare för Kristdemokraterna Ekerö.

Miljöpartiet förlorade två mandat och har nu tre mandat.

– Vi är besvikna över att vi har tappat två mandat i kommunfullmäktige. Vi har uppenbarligen inte lyckats förmedla behovet av att vi på lokal nivå behöver jobba mer med klimat- och miljöfrågor för att anpassa oss till ett förändrat klimat. Vi vill ändå tacka alla som har gett oss sitt stöd för att fortsätta arbetet mot ett hållbart samhälle. Nu när Ekerö växer är det viktigt att vi bygger ett samhälle som håller ihop både socialt, ekonomiskt och ekologiskt. Trots att vi har förlorat väljarstöd i Ekerö kommun så är vi ändå en av de starkaste Miljöpartikommunerna i landet, så det är hoppfullt att ekeröborna tycks prioritera miljö- och klimatfrågor högre än i övriga landet, säger Ulrika Sandin, Miljöpartiet.

Öpartiet fick ytterligare ett mandat och har därmed fyra mandat.

– Det är mycket glädjande och ett kvitto på vårt nerlagda arbete under mandatperioden. Nu får vi hoppas att det kan leda till en förändring, säger Desirée Björk (ÖP).

Sverigedemokraterna fick ytterligare tre mandat och har därmed fem mandat.

– Kommande mandatperiod kommer vi i Sverigedemokraterna visa både våra väljare och våra politiska motståndare att vi är en kraft att räkna med. Vi är trygga i att vi nu har en god representation i våra fullmäktigeledamöter och i att vi kommer att kunna föra ut och driva vår politik på ett effektivt sätt. Vi besitter en mycket intressant vågmästarroll, vilket övriga partier i kommunen är väl medvetna om. Vi är pragmatiska och beredda att samtala med samtliga partier. Det är nu upp till dessa att förhålla sig till oss. Vi ser att framförallt alliansen kommer behöva besluta sig för hur de ska agera, säger Jimmy Fors, SD Ekerö.

Vänsterpartiet har fortsatt ett mandat.

– I en kommun som har en lång tradition av borgerlig majoritet kommer vi i Vänsterpartiet fortsatt stå kvar på ett mandat. Vi har inte tappat i stöd utan har tvärtom ökat något vilket bidrar till en positiv känsla, vilken vi hoppas färgar av sig på vår politik under kommande mandatperiod. Efter en spännande valrörelse med många givande väljarsamtal på Mälarö torg, har vi en minst lika spännande höst att se fram emot i kommunfullmäktige, säger Mattias Anwall, Vänsterpartiet.

EWA LINNROS

Läs också