Vem ska ta hand om soporna?

Vem ska ta hand om soporna?

För tolv år sedan köpte Nina och Bengt Jacobsson en tomt i Svartsjö som visade sig innehålla en gammal dumpningsplats för avfall. Sex år efter att de anmälde detta till kommunen är de 600 000 kronor fattigare och forfarande vet ingen vems ansvaret är för att rensa upp.

För tre år sedan skrev MN om Nina och Bengt Jacobsson som köpt sin drömtomt i Svartsjö och byggt ett hus där. Efter en tid upptäckte de att det egna brunnsvattnet var förorenat och att tomten använts av hela grannskapet för att dumpa bilvrak, hushållssopor och kanske till och med vitvaror och byggavfall. Eftersom ingen undersökning av marken har gjorts kan man inte säkert säga att det är avfallet som är orsaken till att vattnet är otjänligt, men mycket talar för att det är så.

Annons

Ekerö kommuns miljönämnd beslutade 2016 att de tidigare ägarna skulle bekosta en provtagning, men de överklagade till länsstyrelsen som återförvisade ärendet till kommunen. Ekerö kommun och nuvarande ägarna Jacobssons överklagade då var för sig till Mark- och miljödomstolen, som avslog överklagandena för ett par veckor sedan. Nu är då ärendet tillbaka hos kommunens miljönämnd och en av de stora stötestenarna är huruvida kommunen har känt till att gropen finns och sanktionerat att den täckts över med jordmassor. Likaså går meningarna isär kring huruvida dumpningarna pågått in på 90-talet då gropen täcktes, eller upphörde redan på 70-talet.

– Vi hade vittnesmål om att gropen var öppen och användes ända in på 90-talet, men länsstyrelsen avgjorde ärendet innan vi hann komma in med det, säger Nina Jacobsson som är uppgiven över att ärendet inte har kommit närmare en lösning efter så många år.

Hon säger att hon och maken kommer att lämna in en ansökan om att överklaga till Mark- och miljööverdomstolen. Från Ekerö kommuns sida ser man dock ingen vits med det.

– Frågan har diskuterats med nämndens ordförande och med nämndens beredning och de kommer inte att överklaga. För att Mark- och miljööverdomstolen ska ta upp ett överklagande till prövning krävs prövningstillstånd. Bedömningen är att utsikterna att få det är små i detta ärende, kommenterar Kaspar Fritz, kommunens miljö- och hälsoskyddschef som dock inte tycker att Mark- och miljödomstolen varit tillräckligt tydliga när de motiverat sitt beslut.

Nu kommer miljönämnden att ta upp ärendet på nytt och enligt Kaspar Fritz har det kommit till nya uppgifter, men han menar att det är för tidigt att avgöra vad det kommer att leda till.

Nina Jacobsson tycker att läget känns tröstlöst.

– Ingen bryr sig om själva gropen som ligger och läcker gifter i sluttningen ner mot Mälaren och vi lever med det här i bakhuvudet hela tiden. Så här långt har det kostat nära 600 000 kronor, har pågått i sex år och fortfarande har man inte kommit någonstans alls, konstaterar hon.

– Det är klart att man kan ställa sig frågan om det är rimligt att det ska ta så här lång tid, men vi har lagt ner väldigt mycket arbete på att försöka utreda vem som bär ansvaret över avfallsverksamheten, utan att lyckas. Nu blir det en ny utredning och ett nytt beslut som i bästa fall kan fattas innan sommaren, säger Kjell-Erik Börjesson (C), miljönämndens ordförande.

LO BÄCKLINDER

 

Läs också