”Vi ska kunna ta över styret”

”Vi ska kunna ta över styret”

Mälarökoalitionen skrev samarbetsavtal och konfererade

Den 8 februari samlades Mälarökoalitionen på Sånga Säby för att officiellt underteckna sitt samarbetsavtal samt för att gå igenom sin politiska plattform.

Ett femtiotal personer från de fyra partierna i Mälarökoalitionen –  Socialdemokraterna, Liberalerna, Miljöpartiet och Öpartiet samlades för ett dygns konferens. Det var första gången som alla förtroendevalda inom partierna träffades, tidigare har endast representanter från de fyra partierna mötts för att bland annat utforma den gemensamma politiska plattformen.

– Vi ska ha en del övningar som trimmar ihop oss som samarbetskoalition. Vi ska arbeta kring vår politiska plattform och se hur vi på bästa sätt kan jobba tillsammans på ett enhetligt, smidigt och proffsigt sätt. Ambitionen för oss är att vi vill vara tydliga med att vi ska kunna ta över styret i kommunen imorgon om så behövs, sa Göran Hellmalm (L) inför konferensen.

Annons

Deltagarna indelades nämndvis för att bryta ner den politiska plattformen i hur den ska ta sig i uttryck i varje nämnd.

Hanna Svensson (S), var nöjd med konferensen.

– Vi har haft en jättebra överläggning. Vi har diskuterat och pratat framtid och prioriterat vilka frågor vi ska arbeta mest med. Det är totalt elva punkter. För att nämna några av punkterna handlar det bland annat om fler vuxna i skolan, om elevhälsa och om att bygga fler bostäder och fler boendeformer, säger Hanna Svensson.

Annons

Mälarökoalitionens övergripande vision som inleder deras politiska plattform, presenteras i faktarutan.

I artiklar på nästa sida finner du Ekeröalliansens övergripande visioner för kommunen samt hur Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet tänker kring det politiska arbetet i kommunen.

Mälarökolationens övergripande vision:

>> Framtidens Mälaröarna är ett öppet och inkluderande samhälle för alla. Principen om ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet är styrande. Samhället präglas av flexibilitet och innovation som förmår hantera nya omständigheter där invånarna har inflytande samt politiker tar ansvar för samhällsutvecklingen. Mälaröarna utvecklas utifrån sina unika förutsättningar, ”mellan stad och land”, mitt i Mälaren.

>> Utgångspunkt för vår politik och agerande är FN:s mänskliga rättigheter. Vår politik bygger dessutom på att skapa förutsättningar för alla utifrån deras situation och behov. Vi är för ett mångkulturellt samhälle, fritt från rasism och främlingsfientlighet. Vi värnar klimat och miljö och vill öka varje invånares möjlighet att påverka de politiska besluten.

>> Mälarökoalitionen är framtidsoptimister. För att Ekerö ska bli bättre krävs att vi planerar långsiktigt. Det förutsätter att vi politiker tillsammans med kommunens professionella tjänstemän på ett bättre sätt än idag samverkar med invånarna i olika skeden av planeringen av kommunens verksamheter och utformning. Som den ansvariga generationen, vill vi skapa de bästa förutsättningarna för våra barn och barnbarn. Allt vi gör nu kommer att påverka framtida generationers förutsättningar att leva ett liv som präglas av ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet.

>>  Målet med Mälarökoalitionens politik är att förbättra Ekerö – såväl för varje invånare som för det gemensamma Ekerö.

Hela politiska plattformen finns att läsa på Mälarölkolationens respektive hemsidor.   

EWA LINNROS

Läs också