”Vi vuxna måste göra något drastiskt”

”Vi vuxna måste göra något drastiskt”

Under många år har Maria Hjalmarsson, kommunens trygghetsutredare, jobbat stenhårt för att få föräldrar att engagera sig i ungdomsfrågor. Drogförsäljning och användning ökar dock oavbrutet på Mälaröana och nu vädjar hon till resten av samhället om hjälp.

– Jag är väldigt orolig och många andra som arbetar med ungdomar delar också den oron. Vi vuxna måste göra något drastisk om vi inte vill att droghandeln ska ske på öppen gata i vår kommun.

Maria Hjalmarsson skräder inte orden när hon berättar om hur läget successivt har förvärrats under alla de år hon har jobbat med kommunens ungdomar. Bland annat har hon varit polis och fältassistent och nu under ett år har hon en projektledartjänst som trygghetsutredare och arbetar för att få till förändringar.

– I samband med att föräldravandringarna drar igång den 9 mars vänder jag mig också till resten av civilsamhället för att se om vi kan hitta en plattform för samarbete. Föräldravandringarna har fungerat riktigt bra under det senaste året och vi har fått utökade fältassistentresurser, men det räcker inte. Vi behöver vara fler vuxna som rör oss ute där ungdomar är.

Annons

Maria Hjalmarsson beskriver hur ungdomsproblemen förändrats från att främst handla om klotter och alkoholanvändning till att nu i första hand röra droganvänding, droghandel och de problem som följer med detta.

– Vi vet att ungdomarna har en väldigt liberal syn på droger och vi ser att både brukandet och försäljningen ökar här ute. Vapen är också förekommande, framförallt knivar som många bär som självskydd. Försäljning och användning hänger samman och många bråk handlar om att någon anser sig av att monopol på försäljningen i ett område. Förra helgen var det till exempel 45 ungdomar från Västerort här ute och letade efter några personer, vilket slutade med oroligheter.

Annons

En av lösningarna hon ser är att öka tryggheten för de ungdomar som rör sig i olika miljöer, både i tätorterna och på mer undanskymda platser på Mälaröarna.

– Jag tror att många vuxna tycker att det känns osäkert och oroligt att ge sig ut och vandra och därför drar sig för att göra det. Men faktum är att det är oerhört sällan som ungdomar ger sig på någon helt oprovocerat, utan de allra flesta tycker att det är positivt och tryggt att vuxna dyker upp. Det viktiga är att de som är ute i ljusskygga ärenden inte får agera ostört.

Den 22 mars bjuder Maria Hjalmarsson in föräldrar, kommunens föreningar och övriga civilsamhället till ett möte i Tappströmsskolans matsal. Där hoppas hon på stor uppslutning och att nya tankar kring samarbete och engagemang ska väckas och ta form.

– Det är vi vuxna som ska vara föredömen och hjälpa våra ungdomar att hamna rätt, slår hon fast.

LO BÄCKLINDER

Läs också