Vildsvin, ”vem bor här” och lekplatser

Vildsvin, ”vem bor här” och lekplatser

Här kommer de senaste frågorna från er läsare och radiolyssnare, besvarade av kommunens kommunikationschef Johan Elfver i MN:s radioprogram ”God kväll Mälaröarna”.

I Brygga industriområde en bit bakom gamla Elektrotryck, huset som idag har en djuraffär bland annat, ligger en grå baracklänga som jag undrar om det bor folk i?

–Enligt uppgift var det flertalet byggnadsarbetare till Förbifart Stockholm som hyrde där tidigare. Det fanns en enorm efterfrågan på bostäder från det dåvarande italienska bolaget att inhysa sina anställda i. Men nu är italienarna inte kvar beroende på att Trafikverket sagt upp avtalet med den entreprenörren. Jag har inga uppgifter om det är någon som bor i barackerna i dagsläget.

En olyckshändelse inträffade på Stenhamraskolans klätterställning. Jag undrar hur säkra de är? Sker regelbundet underhåll och besiktningar av till exempel klätterställningar, gungor och andra lekredskap, sandlådor med mera? Finns det besiktningar och underlag på entreprenörernas utförda jobb eller är det bara en faktura?

– Det här undersöks med regelbundenhet. Utemiljöförvaltarna och  fastighetskontoret samverkar här och genomför regelbundna besiktningar på klätteredskap och motsvarande. De redskap som används i kommunen följer de regler och riktlinjer som gäller för lekredskap i pedagogiska utemiljöer. Jag vet också att man genomför en lekplatsutredning som mig veterligen ska vara klar till hösten.

Hur ser kommunens strategi ut kring vildsvinen? Min uppfattning är att kommunen inte tar invånarnas rädsla på allvar. Igår hade vi ett riktigt otäckt möte i Sandudden. Det svinet var hotfullt. Det var precis i anslutning till bostadsområdet. Vi har haft andra möten där de inte backar undan. Jag känner mig inte säker längre, så fort solen går ner kan man inte röra sig mellan sommarstaden och Sandudden. På samma sätt vid grusvägen mellan Brunna och Närlunda/Älvnäs.

– Den strategi vi har idag är att vi har en kommunjägare. Denne får i sin tur tillstånd av polisen om skyddsjakt om så behövs. Vi har väldigt mycket vildsvin i kommunen och vi tar absolut inte lättvindigt på detta. Det är ett stort problem och där måste flera parter samverka för att hantera den här ökade vildsvinsstammen. Nu är det relaterat till olika områden och kommunen har också täta kontakter med vägföreningarna och där prata vi inte bara om vildsvinen utan även andra frågor. På kommunens hemsida har vi uppgifter om hur man kommer i kontakt med jägaren, det går också bra att ringa till kommunens kontaktcenter och ytterligare ett råd är att man kontaktar sin vägförening för att komma vidare om det är stora problem med vildsvin.                   

Hör hela intervjun här:

EWA LINNROS

Läs också