Vildsvinen invaderar Kungshatt

Vildsvinen invaderar Kungshatt

På allt fler av Mälaröarnas öar ställer vildsvinen till problem. På Kungshatt har de bökat upp en hel äng med sällsynta växter och skrämmer de boende när de rör sig över ön.

Den två kvadratkilometer stora ön Kungshatt i Mälaren är förskonad från de flesta problem som hör nutiden till. På många sätt har tiden stått still för de cirka 20 bofasta och de övriga som bebor de cirka 140 fastigheterna på ön. Här finns ingen biltrafik och närheten till naturen är påtaglig på varje kvadratmeter. Men när det kommer till den ökande vildsvinsstammen börjar problemen att visa sig även här.

– Vi hade problem för ett antal år sedan, men då tror jag att man sköt av tillräckligt mycket, för sedan har det varit lugnt i ett par år. Nu har det dock börjat igen sedan ett par år och man ser hur de har varit framme på nya platser i stort sett varje dag, berättar Bengt Hammarlund, deltidsboende på ön sedan många år.

Han visar den äng där den sällsynta växten knölvial har funnits i stora bestånd. Nu ser hela ängen ut som om en jordfräs gått fram.

– Man är ganska säker på att Carl von Linné har varit verksam som trädgårdsmästare här på ön och att knölvialen är en inplanterad växt, så det är inte otänkbart att det är han som har tagit hit den.

Oavsett hur växten kommit till ön så har vildsvinens framfart gjort att det nästan inte varit någon blomning alls i år.

Den andra stora konsekvensen av den ökande vildsvinsstammen är att de boende känner sig otrygga när de rör sig på ön. Den enda fasta båtförbindelse som finns är pendelbåten mellan Ekerö och Stockholm och den angör Kungshättan som ligger på östra sidan av ön. De som bor i på andra delar av ön är hänvisade till att gå igenom terrängen och i takt med att det blir mörkare på kvällar och helger ökar rädslan för att röra sig genom skogen.

– Jag vågar inte längre släppa hundarna av rädsla för att det ska gå illa, säger Björn ?? som även fått sin trådgård uppbökad flera gånger.

Han poängterar att närheten till vilda djur och natur är en av de stora behållningarna med att bo på en liten ö, men att den snabba ökningstakten hos vildsvinen gör att problemen blir för stora.
Vildsvinen är dock ett bekymmer som ska hanteras av markägarna själva. Krister Johansson, som äger största delen av marken på ön, säger sig känna till att det varit problem med vildsvin på ön, men har inte någon uppfattning om hur läget är för tillfället.

– Jag har ett par jägare som har fått i uppdrag att hålla efter vildsvinen, men jag vet inte riktigt hur det har gått. Jag kommer undersöka hur det ligger till med det, säger han.

LO BÄCKLINDER

Läs också