Viltolyckor ökade med 21 procent

Viltolyckor ökade med 21 procent

Under 2017 ökade antalet viltolyckor på Mälaröarna med 21 procent från föregående år. Om man räknar från 2010 så är ökningen nästan 88 procent.

När siffrorna för hur många viltolyckor det skett på Mälaröarna sedan 2017 är sammanställda, visar det sig att den ökning som pågått under de senaste åren fortsatt kraftigt uppåt. Under 2010 skedde 132 viltolyckor i kommunen och 2017 hade siffran ökat till 248, nästintill en dubblering. För 2016 var motsvarande siffra 205.

– Jag kan se två anledningar till ökningarna. Bland annat har viltet ökat på Mälaröarna och särskilt vildsvinsstammen har blivit mycket större. En av orsakerna till det är att det är svårt att jaga dem. Den andra anledningen är att det går alldeles för fort på vägarna. Vi ser hur bilisterna far som tättingar när vi är ute på jobb, säger Ebbe Carlsson, kontaktperson för Mälaröarnas jaktvårdskrets.

Annons

Vildsvinsolyckorna har ökat från 11 stycken 2010 till 63 under 2017. Det är det djurslag som står för den största ökningen. Men även rådjursolyckorna har gått upp. Under 2010 skedde 117 och 2017 var siffran 171.

– Om man jämför med många andra kommuner i länet ligger vi väldigt högt om man mäter till hur många olyckor det sker per kvadratkilometer. Olyckorna sker utmed alla stora vägar, men det som sticker ut är att vi kan se att det är extra många rådjursolyckor vid Drottningholm och att utmed sträckan mellan Sandudden och Rastaholm är det mycket vildsvinsolyckor.

Olyckorna sker vid alla tider på dygnet, men enligt Ebbe Carlsson är de mest olycksdrabbade tiderna tidigt på morgonen och mellan 19 och 23 på kvällen.

Annons

Den som kör på ett klövvilt är skyldig att rapportera in detta till polisen och man riskerar straff om man inte gör det. Trots detta sker det en hel del viltolyckor där anmälan inte kommer in och det påkörda djuret hittas av någon annan.

– Det händer dock att det kan vara en buss eller en lastbil och chauffören inte märkt vad som hänt, så det är inte alltid en medveten smitning. Om djuret inte dör på platsen skickar polisen ut jägare som eftersöker. När det gäller rådjur så dör de oftast på plats eller inom 200 meters radie från olycksplatsen. Vildsvinen däremot kan springa hur långt som helst.

LO BÄCKLINDER

Läs också