”Visa att du har erfarenhet”

”Visa att du har erfarenhet”

– Känslan av att vara ledsen är likadan oavsett om den uppstått för att man varit med om något jobbigt på internet eller i skolan. Även om sammanhangen inte är desamma så är känslorna det, säger ekeröbon Emma Wretman.
Tillsammans med kollegorna Cecilia Sahlén och Sonja Otteklint föreläser hon för vuxna om hur unga har det på internet genom egna företaget ”Bakom skärmen”.

Det började som ett UF-företag för de tre tjejerna som fram till sommaren gick ekonomisk linje tillsammans på Viktor Rydbergs gymnasium. Där fick de möjlighet att jobba med sin affärsidé intensivt under handledning. Den går ut på att de ska använda sina egna och andra ungdomars kunskap om hur internet och sociala medier fungerar och föreläsa för föräldrar och andra vuxna, ur de ungas eget perspektiv.

– Vi vill hjälpa vuxna att förstå den värld som deras barn befinner sig i och vilka normer den präglas av. Vi vill också ge konkreta tips till föräldrar kring hur de kan förhålla sig till det här området, berättar Emma Wretman och ger direkt fem förslag på förhållningssätt (kan läsas här intill, reds. anm.).

Hon beskriver hur de unga ofta lever som i två separata ”världar” där den ena är den fysiska, påtagliga och den andra är internetbaserad. I den virtuella världen kan man vara någon annan eller välja vilka sidor man framhåller av sig själv. Där kan bekräftelse i form av ”likes” betyda oerhört mycket och utebliven bekräftelse kan ge starka reaktioner, som ibland kan vara svåra för en förälder att förstå. Då gäller det att inte förminska eller förlöjliga utan lyssna in och kanske knyta till egna erfarenheter.

– Men det finns också en annan, väldigt positiv sida av sociala medier och den handlar om att ungdomar idag får stor inblick i hur andra människor har det och hur det är på andra platser i världen, det gör att man blir mer osjälvisk och vet mer om världen.

Emma berättar också om att trender kring att vara öppen med erfarenhet av psykiska ohälsa och kroppspositivism, växer sig starka i sociala medier, vilket sprider kunskap och acceptans.
Hon förstår oron som många vuxna har kring att deras barn tillbringar mycket tid på nätet, men för de föräldrar som vill begränsa användningen av sociala medier för sina barn menar hon att det är lönlöst då det finns så många möjligheter att skapa konton idag. Lösningen är istället att skaffa sig kunskap för att kunna stötta om det behövs.

– Vi har fått jättemycket positiv respons efter våra föreläsningar och vi ser att det finns ett stort behov bland vuxna av att förstå mer om detta, det är därför som vi känner så starkt för att dela med oss av våra erfarenheter.

LO BÄCKLINDER

Emmas fem tips till föräldrar:

1 Även om sammanhangen inte är desamma så är känslorna det. Visa att du har erfarenheter av att uppleva liknande situationer som ditt barn är med om.
2 Våga testa de sociala medier som dina barn använder, för att få förståelse.
3 Följ många olika typer av konton för att få en bred inblick.
4 Det är lika viktigt att fråga hur det har varit på nätet, som hur det har varit i skolan eller med kompisarna.
5 Om ditt barn berättar om något som väcker känslor – ifrågasätt, förlöjliga eller banalisera inte upplevelsen.

Läs också