Visioner kring kultur och fritid

Visioner kring kultur och fritid

Vi går vidare i vår valbevakning och denna gång handlar det om kultur och fritid. Här finns många gemensamma nämnare mellan de olika partiernas visioner.

I Ekeröalliansens plattform för den gångna mandatperioden står att läsa bland annat att kommunen ska verka för ”ungdomars kulturella och intellektuella utveckling, att de kommunala lokalerna finns att tillgå för organisationer och ideella föreningar, att Ekebyhovs slott och park ska fortsätta att utvecklas som kulturcentrum och bevaras i kommunal ägo”. Vidare att ”fortsätta utvecklingen av kommunens idrottsplatser och att Kulturhuset i Ekerö centrum utvecklas till ett kulturcentrum med biblioteket som en central roll”.

Annons

Under den gångna mandatperioden har kommunen berikats med en ny sporthall – Mälaröhallen som invigdes den 2 september 2016 med bandklippning, musik och prova-på-aktiviteter. Det som dock blev lite ”smolk i bägaren” var att budgeten som från början låg på cirka 47 miljoner kronor, inte höll på långa vägar. Slutsumman kom att bli cirka 80 miljoner kronor.

En lyckad satsning för ungdomar i kommunen har varit ”Fabriken” som startade för tio år sedan. Men nu ska Fabriken stängas då rivningskontraktet upphör. Det har funnits en oro för hur den populära samlingsplatsen ska kunna ersättas, men från kommunen har man sagt att man kommer att erbjuda en ännu bättre verksamhet framöver.

När det gäller utvecklingen av Kulturhuset i Ekerö, fanns målen för detta redan då man gick till val 2010. Ett ”attraktivt kafé” i entrén var ett mål som också uppfylldes, men kaféets livstid varade inte många år. Under mandatperioden 2015-2018 har entrén till Kulturhuset byggts om och biblioteket fått ett lyft.

Så ett ”nygammalt” löfte – Ekeröalliansen ska under kommande mandatperiod bygga ett badhus. Det är termen man använder, sedan om det blir en simhall som innebär ett annat upplägg än ett badhus, det är en senare fråga. Man har också understrukit att detta inte är valfläsk.  

Annons

 

MODERATERNA

Vårt mål är en meningsfull fritid för alla medborgare oavsett ålder, om du föredrar fysisk aktivitet eller vill uppleva natur och kultur. För familjer med yngre barn krävs närhet till olika aktiviteter som bollsport, scouterna eller att spela ett instrument. Därför har vi byggt en ny idrottshall, främjat hästsporten och satsar på kulturskolan. Vi bygger även ett badhus för att ha simträning i kommunen. För de som vill uppleva natur och kultur har vi byggt ut kulturhuset, erbjuder opera på bio och värnar om våra två världsarv. Genom en ny aktivitetspark, fler idrottshallar och upprustade badplatser skapar vi mötesplatser för medborgare i alla åldrar. Våra aktiva föreningar är avgörande och vi vill ge dem bra förutsättningar genom exempelvis fler lokaler som används på ett effektivare sätt.

CENTERPARTIET

Inom kultur och fritid i Ekerö kommun vill Centerpartiet verka för ytterligare bredd och kvalitet som innebär att ett gott kultur- och fritidsliv – inomhus som utomhus – ger alla människor möjlighet att utveckla sina fritidsintressen. Vi vill värna om trivsel och goda mötesplatser på ett sätt som kommer alla till gagn; lekplatser för barn och aktivitets- och mötesplatser för ungdomar och äldre som platser för spontanidrott, boulebanor, musikstudios, skjutbanor och motorsport. Vi vill slå vakt om vårt kulturlandskap så att gammalt och nytt blandas i harmoni. Föreningslivet, kulturskolan, biblioteket och byggandet av en simhall är ytterst viktiga inslag. Eftersom Ekerö är en ”hästkommun” vill vi också se en utveckling av ridstigar vilken måste drivas genom en gemensam dialog med alla parter. 

KRISTDEMOKRATERNA

Kulturen och fritiden har en självklar roll i KD:s politik. Det vi är särskilt glada över är att vi ska få igång byggandet av en simhall. Vi var det enda parti som drev denna fråga i valet 2014. Vi ska även se till att bygga två nya sporthallar i samband med utbyggnad/nybyggnad av ytterligare skolkapacitet i kommunen. Fortsatt satsning på spontanaktivitetsytor. Vi vill göra en satsning på ridningen, med till exempel ytterligare ridspår i kommunen. Tillgängliggöra fler lokaler till fritidsaktiviteter både för unga och äldre.

Fortsatt stöd till vårt fantastiska föreningsliv. En satsning på besöksnäringen genom att verka för upprättandet av besöksportaler med till exempel info, fordonsparkering, service och uppmuntra turism och besöksnäringsetableringar. Utveckla vårt initiativ med kultur i vården.

LIBERALERNA

För Liberalerna är en rik kultur och fritid en förutsättning för ett gott samhälle. Vi vill stärka stödet till våra föreningar och utveckla samverkan mellan kommunen och föreningslivet. Föreningslivet kan ge ett värdefullt mervärde till kommunens verksamheter. Samarbetet med tennisklubben och Friskis och svettis för att erbjuda träning till personer med funktionsnedsättning är ett bra exempel. I planeringen av nya områden är det viktigt att mötesplatser och lokaler för föreningslivet finns med. Vi behöver fler idrottshallar och ser bland annat gärna en utbyggnad i Svanhagen. Kultur är en del i en hälsosam skola. Därför vill vi bland annat ge möjlighet för alla elever att åka iväg på en kulturaktivitet varje år. Liberalerna kommer avslutningsvis alltid att värna om utvecklingen av våra bibliotek.  

SOCIALDEMOKRATERNA

Ekerö kommun har ett stort ansvar att förvalta kulturarven, att främja barnens kreativa utveckling, att göra naturen tillgänglig för alla – genom vandringsleder, ridvägar och att ta hänsyn till och främja idrottandet i kommunen för både pojkar och flickor, då behövs fler sporthallar och en simhall. Socialdemokraterna vill etablera ett aktivitetshus, för både unga och äldre. Här ska det finnas lokaler för olika typer av aktiviteter och det ska vara öppet både dag- och kvällstid. Aktivitetshuset kan fungera på liknande sätt som Fabriken gjort, men också skapa förutsättningar för en utökad verksamhet för den mycket uppskattade kommunala kulturskolan. Vi vill att fler barn och unga ska få möjlighet att ta del av kulturskolans utbud.

MILJÖPARTIET

Kultur och fritid är samhällets ryggrad och en förutsättning för social hållbarhet. Den gemenskap som utvecklas inom kultur och fritid gör livet rikare. Kulturens möjlighet att vara en kritisk röst och ifrågasätta rådande normer och ordning är oslagbar. Med vår vackra miljö och ovärderliga kulturarv har vi all möjlighet att utveckla ekoturism för att fler ska få uppleva vår fantastiska miljö samtidigt som det berikar det lokala näringslivet. Vi vill utveckla kulturhuset i Ekerö centrum så att det kan inrymma Fabriken och fler mötesplatser för äldre. Det är hög tid för en simhall i kommunen. Tätare dialog med föreningslivet för att kunna bidra till dess utveckling. Engagemanget från ideella krafter är ovärderligt. I takt med ökande befolkning ska fler idrottsanläggningar och ridvägar uppföras.

ÖPARTIET

Kultur och fritid är bra för människors utveckling och sociala liv. Ekerö ska vara ”kulturens övärld”. Vi vill vårda våra världsarv. Vi vill satsa på marknadsföring av vår vackra kommun och införa tillgängligt besökscentrum, informationstavlor i alla områden och varför inte göra Stenhamra stenbrott till en unik konsertscen sommartid. Alla ska kunna påverka utsmyckning av det offentliga rummet. Kulturskolan är viktig som ständigt behöver utvecklas och ska vara avgiftsfri och tillgänglig från årskurs 1. Vi vill prioritera biblioteken, så stärker vi kulturella och demokratiska värden. Bygga allaktivitetshus där många aktiviteter kan erbjudas till unga och äldre. Idrottsföreningar har stor betydelse. Vi vill även stödja hästsporten. Rättvisare fördelning av resurserna mellan idrott/hästsport. Gratis simskola för alla barn.

                

VÄNSTERPARTIET

Vänsterpartiet värnar om Ekerös kulturliv. Kulturskolan är en viktig verksamhet, främst för de barn och ungdomar som har andra intressen än idrott. Vänsterpartiet vill att kulturskolan ska vara kostnadsfri, att till exempel lära sig spela ett instrument ska inte vara en klassfråga. Kulturskolan behöver även få möjlighet att bredda och utöka sin verksamhet. Både för att minska kötiden på vissa aktiviteter och även erbjuda fler aktiviteter. Ekerö har bland annat två världsarv. Det är viktigt att de är tillgängliga för våra medborgare samt att de underhålls på rätt sätt. Det är även viktigt att det finns bra vandringsleder och motionsspår som underhålls samt att det finns sporthallar och ishallar för alla generationer att utöva verksamhet i.

SVERIGEDEMOKRATERNA

För oss Sverigedemokrater är det en självklarhet att vi värnar om Mälaröarnas kulturarv. Ekerö kommun ska ställa höga kvalitetskrav på de organisationer som får kulturbidrag och inte bekosta verksamheter som riktar sig till specifika etniska grupper. Vi vill återskapa och bibehålla våra befintliga rika kulturhistoriska områden. Biblioteken spelar en viktig folkbildningsroll och ska självklart vara opartiska och opolitiska. Barnkulturen ska verka för att ge kommande generationer en inblick i hur tidigare generationer levt och verkat. Som ett exempel på det vill vi att det ska vara obligatoriskt för alla skolbarn att besöka Birka. Våra idrottshallar ska självklart hållas öppna och tillgängliga för alla som vill använda dem och inte som nu, ofta stå tomma och låsta.

EWA LINNROS

Läs också