Volontärer bryter ensamhet

Volontärer bryter ensamhet

Att fika tillsammans med andra en gång i månaden kan göra skillnad för många ensamma äldre. Genom den ideella organisationen ”Äldrekontakt” får mälaröbor möjlighet att träffas och bryta sin isolering.

Solen skiner, pelargonerna står i full blom och fikabordet på den stenlagda uteplatsen är dukat med vit duk och den finaste kaffeservisen. Helen Larsson är volontär i Äldrekontakts lokala fikagrupp på Ekerö och idag är det hon som bjudit hem dem till sig i Sandudden. Hennes sambo Micke har dagen till ära bakat en äppelpaj och Anett Hansen är dagens chaufför som har hämtat gästerna i deras hem.

Idag är de tre gästerna Ingegerd Lundin, Inga Mattson och Britt Blomlöf på plats och de är alla eniga om att fikaträffarna är ett uppskattat inslag i vardagen.

– Det är verkligen en god gärning som de här värdarna gör, säger Ingegerd Lundin.

Annons

Samtalet tar snart fart och spänner mellan allt från gemensamma bekanta via berättelser om den legendariska Pråm-Lisa till allmänna samtal om hur tiderna har förändrats.

Under de tio år som verksamheten har varit igång har Äldrekontakt byggt upp nätverk bestående av 61 fikagrupper över landet och hela tiden kommer nya till. Så snart de fått ihop tillräckligt många gäster och volontärer i ett område bildas en ny grupp.

– När vi bestämde oss för att göra något för att minska ensamheten hos äldre personer landade vi till slut i detta koncept som har sitt ursprung i Storbritannien. Tanken bygger på forskning som visar att ensamma äldre bäst blir hjälpta ur sin ensamhet genom att regelbundet i grupp träffa personer i samma situation, berättar Therese Gyll, Äldrekontakt.

Upplägget är enkelt och inte knutet till någon religiös eller politisk organisation. Grupperna med värdfamiljer, gäster och chaufförer bor alla nära varandra och värdfamiljerna turas om att bjuda på fika i sitt hem en söndagseftermiddag i månaden. Chaufförerna hämtar upp gästerna och kör dem till fikaträffen, deltar i denna samt kör sedan hem gästerna igen.

– Det kan vara lite svårt att nå ut till tänkbara gäster, men i takt med att vi blir kontaktade så skapar vi nya grupper, berättar Jessica Axtelius som arbetar med att koordinera grupper. Hon poängterar att de gärna vill komma i kontakt med fler mälaröbor, både män och kvinnor, som vill vara gäster.

Men även om det gör skillnad för många av de äldre gästerna är det inte bara de som har glädje av fikaträffarna. När Ingegerd Lundin berättar om hur mycket hon uppskattar volontärernas arbete får hon direkt gensvar.

– Jag har inga äldre personer kvar i min egen familj och saknar att umgås med den äldre generationen. Så det är inte bara för er skull, utan för min egen och min familjs också, säger Helen Larsson och får medhåll från Anett Hansen:

– Det är bedrövligt att så många äldre sitter ensamma. Tänk vilken livserfarenhet de har att dela med sig av, säger hon.

LO BÄCKLINDER

Fakta Äldrekontakt:
Varje grupp består av fyra eller fem värdar som turas om att ordna fikaträffar, ungefär åtta gäster och sex chaufförer.
Äldrekontakt skapades av entreprenören Robert Gyll för att erbjuda samhörighet för ensamma äldre personer.
Målgruppen är personer över 75 år som bor ensamma i eget boende. Man får inte ha någon demensdiagnos.
Administration och kostnader finansieras av myndighetsbidrag, stipendier och genom företagssamarbeten.

Läs också