Silviahemscertifiering av verksamheter

Förra fredagen firades Silviahemscertifiering av Ekerö kommuns verksamheter Söderströmsgården, Ekdungen och Seniorliv. Varje medarbetare från kommunen som deltog i utbildningen erhöll diplom och verksamheterna fick certifikat signerat av drottning Silvia. Socialnämndens vice ordförande Ove Wallin höll tal under ceremonin och det bjöds på snittar, bubbel och tårta. 

– Det känns fantastiskt roligt! Utbildningen är en kompetenshöjande insats för all personal som arbetar med personer med demenssjukdom inom äldreomsorgens verksamheter och det känns värdefullt gentemot våra medborgare, säger Hien Duong, verksamhetschef för äldreomsorgen i Ekerö kommun.

En Silviahemscertifiering innebär att alla medarbetare i verksamheterna har utbildats i personcentrerat bemötande, kommunikation, teamarbete och anhörigas delaktighet. När alla moment i utbildningen är godkända överlämnas ett inramat och numrerat certifikat undertecknat av drottning Silvia. Därefter sker en årlig uppföljning och vart tredje år utfärdas ett förnyat certifikat efter kompletterande utbildning.

– En mycket inspirerande demensvårdsutbildning utifrån Silviahemmets vårdfilosofi som verkligen sätter värde på den viktiga personcentrerande omsorgen av personer med kognitiva sjukdomar, säger Charlotta Andersson, undersköterska på Söderströmsgården.

Stiftelsen Silviahemmet grundades 1996 på initiativ av drottning Silvia, som sedan dess är stiftelsens ordförande. Målet är att genom olika utbildningssatsningar bidra till högsta möjliga livskvalitet för de som lever med demenssjukdom och deras närstående.

Söderströmsgården

Ekerö kommun öppnade äldreboendet Söderströmsgården 2017 med målet att boendet ska präglas av harmoni, vänskap och en strävan att fylla dagarna tillsammans med glädje. Söderströmsgården har 63 lägenheter fördelade på sju enheter, varav fyra är avsedda för boende med en kognitiv sjukdom som demens.

Ekdungen 

Ekdungen är en dagverksamhet för medborgare i kommunen som har demenssjukdom, fortfarande bor hemma och är i behov av aktivitet och gemenskap.

Seniorliv 

Den öppna verksamheten Seniorliv är kommunens satsning på aktiviteter och mötesplatser för pensionärer i alla åldrar. De erbjuder bland annat seniorkafé, dans, IT-café, promenader och utomhusaktiviteter av olika slag.

Läs också