Reversibla eller smalare körfält?

Breddningen av Nockebybron flyttas fram till dess att Förbifart Stockholm öppnar. Det innebär fortsatta svårigheter i framkomligheten för alla Mälaröbor ända till 2031 till 2032. Detta och mycket mer stod på agendan när Ekerö kommuns näringslivsenhet bjöd in till frukostmöte på Ekebyhovs slott med representanter från Trafikverket och kommunstyrelsen på plats. 

Sedan tidigare står det klart att Ekerövägens nya kollektivkörfält mellan Edeby och Nockebybron inte kan öppnas för trafik 2023 utan bedöms bli färdigt först 2024. 

Nu står det också klart att breddningen av Nockebybron flyttas fram till dess att E4 Förbifart Stockholm öppnar. Anledningen till det är att man upptäckt felaktigheter i detaljplaner när det gäller bland annat markhöjder och mängden ledningar i marken.

– Det som också komplicerar är att vi arbetar på begränsande ytor genom världsarvet Drottningholm där vi styrs av buller- och vibrationsnivåer samt de direktiv och riktlinjer vi har från Riksantikvarieämbetet, Statens fastighetsverk och Unesco, säger Tomas Flyckt från Trafikverket och som är projektledare för Ekerövägen.

Nockebybron har idag två körfält öppna på grund av trafikarbete. Det förväntas bli klart i början av 2023 och då får bron tre körfält: två för kollektivtrafik i vardera riktning, ett för vanliga trafiken. Fyra körfält öppnas alltså inte förrän tidigast 2031.

– Vi breddar bron när det finns två nya vägar mellan Ekerö och fastlandet. Dessa avfarter gör att trafiken tunnas ut då vissa bilar ska norrut och andra söderut och då minskar risken för stora och långvariga köer längs resten av Ekerövägen, säger Tomas Flyckt.

Johan Elfver som är kommunstyrelsens ordförande säger att framkomligheten är en högt prioriterad fråga och att man just nu diskuterar hur man kan lösa problemet med Nockebybron

– Vi kikar på om vi kan lösa detta tillfälligt genom att använda reversibla körfält eller att använda oss av smalare körfält och i så fall ha fyra av dem men med lägre hastighet. Detta är dock ingenting som är helt klart ännu men vi diskuterar detta, då vi vet vilken frustration som finns hos många Mälaröbor. 

MARIA  FORSLUND

Läs också