I mitten av januari öppnades nya Lindö tunnel för trafik. Men redan nu riktas kritik mot både belysningen samt skyltning. Belysningen anses vara alldeles för stark på kvällstid och flera incidenter har inträffat där bilister har trott att tunneln är tvåfilig och fått väja för mötande trafik. 

Den nya Lindö tunnel är 148 meter lång och därmed cirka 30 meter kortare än den tidigare som nu stängts för renovering. Båda tunnlarna beräknas öppnas för trafik till sommaren, vilket innebär att den befintliga tunneln håller två körfält för trafik från Ekerö och den nya tunneln två körfält för trafik till Ekerö.

Även om den nya tunneln är öppen återstår en del arbeten. Belysningen är ett av dem. Som det är nu har det riktats kritik mot att den är alldeles för stark, allra särskilt på kvällstid och när man reser i riktning mot Ekerö. Flera läsare har hört av sig till MN och berättat att det påverkar mörkerseendet och att det inte känns relevant med sådana starka lampor.

Något som också är påtagligt är den bristande skyltningen innan tunneln när man åker i riktning mot Ekerö. Flera incidenter har inträffat där bilister trott att tunneln har två filer åt samma håll och fått väja för mötande trafik. 

En av dem som varit med om två olika incidenter i tunneln är Nicklas Lindersson och hans son Filip. Den första inträffade i slutet av januari då Nicklas åkte i bilen tillsammans med sin fru

– Vi blev passerade i tunneln i förhållandevis låg fart för att ha kunnat vara en omkörning, i riktning ut mot öarna. I slutet av tunneln fick bilen möte av en buss som i sin tur behövde tvärnita och bilen kastade sig in i högerfilen. Det var en hårsmån från frontalkrock och många bilar hade blivit inblandade i kollisionen.

För några dagar sedan inträffade ytterligare en incident. Då för Nicklas son Filip som var ute med sin mopedbil.

– Han blev passerad av en bil som höll på att frontalkrocka med mötande buss men kastade sig in framför min son. Som tur vad hade jag och min son pratat om just detta så Filip flyttade så långt ut åt höger han bara kunde när den omkörande bilen passerade.

– Hade bilen och bussen frontalkrockat eller om bilen kört på mopedbilen i denna fart hade min son inte överlevt.

Thomas Flyckt på Trafikverket är ansvarig projektledare för Ekerövägen och säger att incidenterna inte kommit till projektets kännedom tidigare men att man nu gjort en extra kontroll.

– Vi följer gällande trafikordningsplaner och har nu även kontrollerat och säkerställt att skyltningen är korrekt på platsen. Vi kommer att följa upp detta i vårt dagliga arbete då Trafikverket ständigt jobbar med att se till att våra anläggningar upplevs körvänliga och trafiksäkra.

Anledningen till att belysningen upplevs för stark beror på att tunneln i dagsläget är tänd med en förenklad styrning.

– Rent tekniskt betyder det att det inne i tunneln finns grupperingar av belysning som ska tändas upp olika mycket beroende på hur ljust det är i omgivning kring tunnelmynningar. Som det är idag så styrs dessa grupperingar med var sitt ljusrelä som endast kan slå på och av belysningen. Kvällstid när det är mörkt så är det så kallade grundsteget tänt.

Det är på grund av mark-

arbeten runt tunneln som pågår både när det är ljust och mörkt ute som man inte kan reglera belysningen som det är tänkt att den ska regleras. 

– När den permanenta styrningen finns att tillgå så kommer en enhet att monteras i körriktning in till respektive tunnelrör som ”ser” hur skillnaden är mellan omgivande dagsljus och belysning i tunneln.

– Denna enhet ser till att övergången i ljusstyrkan blir anpassad och inte som idag ha en så stor skillnad.

Den permanenta styrningen kommer enligt Thomas Flyckt att vara på plats till sommaren.

MARIA  FORLUND

Läs också