En uppdatering av trafikläget

Under förra veckan började vardagen för de allra flesta. Det märktes tydligt i trafiken. Det är flera utmaningar som nu skapar köer längs Ekerövägen. 

Måndagen den 21 augusti återgick SL till sin ordinarie tabell efter sommaren och de allra flesta är tillbaka i arbete och skola. Det skapar utmaningar i trafiken och allra särskilt längs Ekerövägen. 

I mitten av augusti öppnades både Lindö tunnel och den fyrfiliga vägen från tunneln till och från Edeby. I och med det togs buss-

körfältet ur bruk på den nya sträckan och ett flertal kollektivtrafikskyltar täcktes över. Något som skapar förvirring i trafiken. 

Anledningen till att skyltarna täckts över är att ett nytt tillstånd för kollektivtrafik behöver godkännas av länsstyrelsen i och med att vägen är ny. I skrivande stund är detta ännu inte klart.

Det som gäller tills vidare är att det är busskörfält till strax innan Lindö tunnel och därefter upphör det. Det gäller när man kommer från Tappström och åker i riktning mot Bromma. När man kommer från Bromma och åker ut mot öarna gäller busskörfältet strax efter Lindö tunnel.

Ett annat hinder som många upplever som frustrerande är trafikljusen vid Kanton. Vid många tillfällen är intervallerna för korta och skapar onödiga köer. På trafiksajten trafiken.nu har man sedan i slutet av juni kunnat läsa: ”Underhållsarbete: Trafiksignalerna har fasta intervaller som upplevs långa. Arbete pågår”. Den informationen gäller fram till och med 31 augusti.

När MN frågar Trafik-verket om detta svarar Daniel Cannervik som är kommunikatör E4 Förbifart Stockholm:

– Vi har kalibrerat och justerat trafikljusens intervaller tidigare, för att i möjligaste mån prioritera trafiken längs Ekerövägen. Men det måste även finnas tid för trafiken på angränsande vägar att komma ut på vägen. Då flera synpunkter inkommit om dessa trafikljus den senaste veckan åkte våra entreprenörers tekniker ut under måndagen (21 augusti reds anm) för att se över inställningarna, men de hittades inget fel. Signalerna fungerar som de ska.

– Jag vet inte vilken värld Trafikverket lever i, men det är då inte Ekeröbons säger Mattias Karlsson som är en av de som MN varit i kontakt med gällande trafikläget.

– Häromdagen tog det mig 1,5 timme från Tappström till Bromma. Det var efter att man påstår att man varit ute och kollat trafikljusen vid Kanton. Det var stopp där hela tiden. Och det som också skapade kön var kaoset kring vad som är bussfil eller ej, vilket gör att alla åker i båda filerna och när det sedan bara blir en fil och alla ska in i den så tjockas allting ihop. Jag tycker synd om alla gymnasieelever som ska in till skolan framöver. Jag tycker synd om hela Ekerö faktiskt.

Fredrik Ohls (L), kommunalråd belyser vikten av kollektivtrafik och säger:

– Prio är att få bussfiler så snabbt det bara går för varje sträcka som byggs och polisbevakning av efterlevnad. 

MARIA  FORSLUND

Läs också