1968-års stora byggstart

Spaden sätts i marken för ”det största åtagandet i fastighetsbranschen hitintills” på Ekerö 1968 och trångbodda verksamheter i bussgaraget, får nya, större ytor i en kvalitetspaviljong i Tappström.

1968 skriver MN om den största byggstarten på Ekerö hitintills i kommunen. Det handlar om den ”helkommunala stiftelsen Ekerö bostäder” som tar första spadtaget  för hyreshus i Ekebyhovsområdet. Här ska 150 lägenheter i sju hyreshus bli till och kostnaden beräknas till 13 miljoner kronor.

”Härtill kommer 800 000 kronor för kommunens nya brand- och polisstation”, skriver MN.

Området som alltså är det där brandstationen ligger än idag och hyreshusen intill, fyller med andra ord 50 år i år.

I samma artikel står också att i grannskapet till detta område, kommer den nya centrumanläggningen för Ekerö byggas. ”Det torde dock dröja många år innan denna kommer till stånd, bland annat beroende på att man vill avvakta om den förutskickade sammanläggningen av Ekerö och Färingsö kommuner blir av. I så fall kommer troligen centret att dimensioneras större än om det enbart ska betjäna ekeröborna.”

Sammanslagningen av de båda kommunerna skedde 1971, men byggnationen av Ekerö centrum blev av först mellan åren 1983 och 1991.

I MN våren 1968 handlar det även om andra byggen, närmare bestämt ”kommunalpaviljongen” vid Tappström som ska tas i bruk i april 1968. Först att flytta in blir Länssparbanken som flyttar från sina trånga lokaler i bussgaraget. Därifrån till paviljongen flyttar också distriktsköterskemottagningen och barnavårdscentralen. I den nya paviljongen ges också plats för skolbibliotek, skolkontoret och ”exekutionsväsendet”.

Kommunalpaviljongen kostar skattebetalarna 360 000 kronor och är  ett ”kvalitetshus som kan nyttjas i många år”.

Det ställs till med lite festligheter då paviljongen tas i bruk. Länssparbanken annonserar att ”Fru Margit Malmström är föreståndare och hälsar alla välkomna. Alla får kaffe med dopp, ballonger åt barnen. De som öppnar konto med minst 50 kronor, får en gratisfemma”.  Biblioteket invigs av biblioteksstyrelsens ordförande Arthur Andersson. ”Man bjuder på juice och annat gott och premier delas ut till 15 Ekeröungdomar som gynnades av fru Fortuna i samband med sportlovet”.

EWA LINNROS

Läs också