1969 års första insändare

Våra insändarsidor är populära och 1969 dyker spalten ”Ordet fritt” upp i MN för första gången. I januari kan man här läsa om ungdomsgård och lägerresor.

Till MN har det inkommit ett par ”suckar” från Svartsjölandet. Tillsammans med en av dessa suckar har en bild skickats in på en ungdom vid en mjölkpall, i mungipan hänger en cigarett och figuren har en något uppgiven kroppshållning. Bildtexten lyder ”Tänk om de kunde ordna någon ungdomsgård på Färingsö…” MN skriver: ”Det är väl inte skriet från vildmarken i högsta potens, men man kan förstå att det finns ungdomar som finner vintermörkret tryckande ute i byar och villasamhällen”.

Den andra ”sucken” har signaturen ”Förbittrad” som tycker att det är botten att man ska höja anslagen till lägerskolorna. Det rör sig om en höjning från 220 kronor till 290 kronor per elev och lärare.

”Kan det verkligen vara befogat att offra så mycket pengar på denna sak?” undrar ”Förbittrad som räknar upp en rad summor som redan tillfaller verksamheten. Bland annat att föräldrarna bidrar med med 50 kronor till fickpengar, att kaffet kostar tre kronor vid varje föräldramöte, dessa pengar tillfaller också reskassan. Överblivet kaffebröd som föräldrarna bidragit med, auktioneras bort för 10 till 15 kronor och  en julbasar ger omkring 3 000 kronor.

”Barnen är ändå så stora att de gott kunde bidraga med någon form av arbete. Dessutom har barnen gått så många år i skolan, att de borde kunnat spara en slant för ändamålet på lång sikt.”

Några nummer senare dyker ett svar upp till ”Förbittrad” från en herr Mårtensson.

”Vi hoppas att ”Förbittrad” möter upp vid någon av alla de kontakter som skolan tar med föräldrar och där våra elevers erfarenheter av lägerskolan redovisas. Senast i våras gjordes av eleverna själva en redovisning, som blev mycket uppmärksammad av bland annat fackpressen. Glädjande är att de som bestämmer om skattebetalarnas pengar, anser lägerskoleverksamheten så betydelsefull att de från och med i år står för i princip hela kostnaden.”

EWA LINNROS

Läs också