30 års erfarenhet

MN åker ut till Lars Kristiansson, som berättar om verksamheten, tankarna inför framtiden och sin syn på utvecklingen av Mälaröarna. När bildades veterinärpraktiken? 

– Företaget bildats genom utvecklingen av den enskilda firman Veterinärpraktik Lars Kristiansson. Företaget blev aktiebolag 2012. Sammantaget blir det mer än 30 års yrkeskunskaper inom veterinärmedicin.   

Hur kom det sig att det blev just på Färingsö?

– Jag hade under några år arbetat som veterinär på olika ställen i Sverige när jag flyttade till Färingsö 1992. Jag tycker om att bo lantligt nära vatten men samtidigt kunna ha tillgång till en storstad som Stockholm. Färingsö ger mig möjlighet till detta tillsammans med kontakt med djurägare som önskar hjälp med sin djur. 

Berätta om verksamheten?

– Det är en veterinärverksamhet framför allt inriktat på häst. Jag har under åren deltagit på många kurser och därigenom fått kunskap och erfarenhet, som gör det möjlig att på plats i stallet erbjuda hjälp motsvarande besök på en klinik. För hästarna finns möjlighet till förbyggande vård som vaccinationer, tandkontroll och behandling av tänder. Utredning av hälta och rörelsestörning eller ridbarhetsproblem görs med ortopedisk undersökning med röntgen och ultraljud och undersökningen kan kompletteras med kunskap i akupunktur och kiropraktik. Andra områden är ögonsjukdomar, hudsjukdomar, luftvägsproblem med endoskopi av luftvägarna samt medicinsk rådgivning. Sårskador och kolikfall är exempel på akuta sjukdomsfall som också omhändertas. Det finns även en mottagning för hund och katt som jag har på Färingsö.

Hur mår hästarna på Mälaröarna?

– Hästarna på Mälaröarna mår oftast bra. Djurägare har vanligen likartad relation till sin häst som de har till sin hund och katt. Hästarna är därför familjemedlemmar som man månar om. Ena arbetsdagen är det en ung lovande häst med ett mindre problem som ägaren söker hjälp med för en fortsatt positiv utveckling. En annan dag är det en äldre häst med problem där det gäller att se till att den kan fortsätta vara en bra fungerande häst. Det kan vara rörelsemässiga problem men även medicinska problem. Till detta kommer de fall när det är livräddande insatser som behövs. Omväxlingen av frågor och mötet med djur och deras ägare ger positiv energi i livet. 

Vilka är de vanligaste åkommorna på hästar?  

– Det som upptar den mesta av tiden i min verksamhet är utredning av hälta och rörelse samt prestationsrelaterade problem. Djurägare har ofta ett stort intresse av att utveckla sig själv i sin ridning och då är det viktigt att hästen inte har hälsoproblem så att den kan fungera väl med sin ryttare. Det sker en mycket intressant utveckling av kunskap inom veterinärmedicin. Strävan att få ett bättre behandlingsresultat ökar strävan efter mer detaljerad diagnostik. Samtidigt frågar djurägare efter om det går att göra mer för att hjälpa deras djur. Jag ser detta som en bra dynamik för utvecklingen av kunskaperna inom veterinärmedicin. 

Hur vill du se Mälaröarna utvecklas framöver? 

– För att Mälaröarna ska kunna fortsätta att utvecklas måste trafiksituationen förbättras. Timmarna i bilköerna har varit många och långa. Jag har utrustningen med i bilen så i mitt arbete går det inte att åka kollektivt. För att avlasta vägarna måste kollektivtrafiken få dimensioner att kunna erbjuda en snabb och trevlig resa. Det har kommit företagsbyar på några ställen och det är intressant. Tänk om de skulle kunna minska behovet med resa utanför Mälaröarna. Kontor hemma eller i ett kontorshotell, företagsby.  

Till sist, vilket företag vill du läsa om?

– Destination Ekerö. 

Läs också