Mälaröarnas nyheters partiutfrågning

 I MN:s radioprogram intervjuas samtliga partier i kommunen om vad de lyckats genomföra denna mandatperiod och vilka frågor de tänker driva för kommande mandatperiod. Denna gång är det Liberalernas Göran Hellmalms tur.

Vad har varit bra denna mandatperiod?

– Mycket av den positiva utvecklingen i kommunen har vi varit del av under många år. Men den gångna mandatperioden blev turbulent för vår del där vi de första två åren ingick i alliansen och för ett år sedan, valde att kliva av samarbetet. Det har påverkat både internt i partiet och det politiska landskapet i kommunen.

Hur mycket kunde ni påverka besluten då ni var med i alliansen?

– Vi påverkade ganska mycket  i framtagandet av alliansens plattform. Vi fick med flera saker som gällde allt från att man skulle jobba om kulturhusets entré till att man skulle stärka situationen för människor med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.

Har ni kunnat påverka något efter det att ni lämnade alliansen?

– Det är inte tu tal om att vi har förlorat formellt inflytande, vi valde det självmant. Men samtidigt är alliansens inflytande lite bräckligare nu och det betyder att man måste lyssna mer på andra. Man kan påverka på olika sätt och som oppositionsparti kan man lyfta fram idéer som sedan kan blir politik men som man kanske inte får ”cred” för.

Kan Liberalerna tänka sig ett samarbete med vänsteroppositionen?

– För oss är det viktigt att säga att vi är ett borgerligt oppositionsparti. Som borgerligt parti har man en syn på att det finns en gräns för vad samhället ska ta ansvar för kontra individen och civilsamhället. Vi är fristående och kommer att söka så mycket stöd som möjligt för oss som ett politiskt alternativ. Vi kommer inte att gå in i någon allians vare sig till höger eller vänster före valet. Vad som händer efter valet beror helt på vilket inflytande vi kan få för vår politik.

Vad är Liberalernas hjärtefråga?

– Om man ska ta det i ett riktigt stort perspektiv handlar allting i grunden om för en liberal, att vi alltid ska kunna svara på frågan ”på vilket sätt ökar det vi gör i samhället individens frihet?” Vi är för fritt företagande och att äga rätten till frukten av sin ansträngning, men samtidigt blir ett samhälle aldrig bättre än hur man ser på och stöttar de svaga i samhället. Vi har en osviktlig tro på individens förmåga.

Annons

Hur ser ni på trafiksituationen?

– Ett ansvar som vi har som kommunpolitiker, är att fånga upp vad våra medborgare tycker, tänker och vill om trafiken. Detta ska vi förmedla vidare till våra partikamrater i landsting, riksdag med flera, som på de nivåerna kan påverka i mycket större grad än vi kan.

Vad tänker ni kring skolan?

– En hälsosam skola är väldigt viktigt. Det finns studier som visar på att barn i Sverige är de som rör på sig minst av länderna i Norden. Det finns gott om bevis på att man mår bättre och får bättre resultat av att röra på sig. Vi tror på insatser för en hälsosam skola och detta kommer vi att presentera i maj.

Hur tänkter ni kring ungdomsläget på öarna?

– Vi måste ta tag i den psykiska ohälsan. Vi måste jobba förebyggande och långsiktigt, stärka resursteamet så att de har möjlighet att stötta lärarna. Det handlar också om att ha bra fritidsaktiviteter och en samverkan med civilsamhället.

Hur tänker ni kring byggnation?

– Vi tror på en förtätning av tätorts-områdena. När det gäller Ekerö centrum tycker vi att vi inte bara ska bygga lägenheter utan också gemensamhetsytor, affärslokaler och så vidare så att vi har ett naturligt centrum i vår fina kommun.

Varför ska man rösta på Liberalerna?

– För att vi vill återupprätta tron på politiken. Vi vill hitta bättre sätt att kommunicera med medborgare och arenor för dialog. Ska man återupprätta tron på politiken, måste folk tro på att vi politiker hanterar skattepengarna på ett klokt sätt och det kommer vi i Liberalerna att göra.

Hör hela intervjun här:

EWA LINNROS

Läs också