37 elever har bytt från Munsö

37 elever har bytt från Munsö

Årskurserna 3-6 försvinner från Munsö skola från och med höstterminen. Kammarrätten upphävde Förvaltningsrättens beslut om att barn- och utbildningsnämndens beslut att Munsö skola skulle bli en F-2 skola, tills vidare inte skulle gälla.

Arbetsgruppen ”Rädda Munsö skola” begärde om en laglighetsprövning av barn- och utbildningsnämndens beslut om att Munsö skola blir en F-2 skola från och med hösten hos Förvaltningsrätten. De yrkade på att beslutet upphävdes, i andra hand att beslutet inhiberades i väntan på domstolsprövning.

Förvaltningsrätten biföll yrkandet om inhibition och beslöt att barn- och utbildningsnämndens beslut tills vidare inte skulle gälla.

Kommunen överklagade i sin tur detta till Kammarrätten som då upphävde Förvaltningsrättens beslut. Därmed är Munsö skola från och med höstterminen en F-2 skola från att ha varit en F-6 skola. Elever från Munsö har erbjudits plats på Sundby skola.

– 20 elever från Munsö skola har valt Sundby skola, 17 har valt andra skolor. ytterligare tio elever har slutat på Munsö skola, men de gick i årskurs sex så de har lämnat skolan av helt andra anledningar, berättar Sebastian Rittger, rektor för Munsö och Sundby skola.

Eftersom Munsö skola fram till vårterminen hade upp till årskurs 6, går de tio eleverna vidare till skolor med årskurser  7-9.

– Som det ser ut nu så kommer 156 elever att gå på Sundby skola, vilket är en ökning med 16 elever från förra året. Ökningen finns i alla klasser utom nuvarande årskurs två som har samma elevantal och grupp som förra året. Det var även två fler sjätteklassare som lämnade skolan än nya förskoleklasselever som tillkom, förklarar Sebastian Rittger.

På Munsö skola är det i dagsläget 23 elever inskrivna, varav fem i förskoleklass. Till skolan har det flyttat in en elev till nuvarande årkurs 1, nuvarande årskurs 2 är oförändrad. Skolan har minskat med fyra lärartjänster och tre tjänster på fritids. Lärarorganisationen på Sundby skola har utökats med en tjänst inom de praktiskt estetiska ämnena.

>> ELEVER SOM FLYTTAT FRÅN MUNSÖ SKOLA:

Årskurs 2 – 7 stycken

Årskurs 3 – 7 stycken varav  3 flyttat till Sundby skola, övriga har valt andra skolor

Åk 4 – 13 stycken varav 5 flyttat till Sundby skola, övriga har valt andra skolor

Åk 5 – 11 stycken varav 6 flyttat till Sundby skola, övriga har valt andra skolor

Åk 6 – 16 stycken varav 4 flyttat till Sundby skola, övriga har valt andra skolor

>> LÄRARE SUNDBY SKOLA:

Lärarorganisationen på Sundby skola har utökats med en tjänst inom de praktiskt-estetiska ämnena.

>> LÄRARE MUNSÖ SKOLA:

Skolan har minskat med 4 lärartjänster och 3 tjänster på fritids.

EWA LINNROS

Läs också