50 år gammal kriminalitet

Ibland hör man att det skulle har varit ”bättre förr”. Det kanske det var i vissa avseenden, men när det gäller kriminalitet så tycks Mälaröarna har varit hårt drabbade i alla tider. Brottsbekämpning, vandalisering och stölder är vardagsmat när man tittar tillbaka 50 år i MN:s tidningsarkiv.

En nyhet som får stort utrymme är att ett elektroniskt tjuvlarm installerats i Stenhamra. Det är mackinnehavaren Curt Johansson på Esso bensinstation som investerat i ett ”idiotsäkert” larm. Under sina eftersökningar för att hitta en lämplig lösning som kan säkra hans betydande sortiment av ”kioskvaror”, har Curt Johansson stött på lösningar som inte är fullt lika välfungerande. ”Det förekommer inte sällan att larm står på och tjuter över ett helt söndagsdygn utan att någon ingriper”. Den metod som han valt är dock ny och har visat sig fungera i stort sett hundraprocentigt. Fönster- och dörrglas tejpas med folie som aktiveras med en ”switch” när man stänger dörren och lämnar lokalen. I MN konstateras att ”trots att tjuvhärjningarna på Mälaröarna bekant tidvis är mycket besvärande, verkar det som om detta nya system blir en effektiv metod att sätta stopp för framfarten”.

På Lovön har ett bronsåldersröse i närheten av vattenverket vandaliserats svårt under våren, vilket upptäcks av trädgårdsmästare Härje Bäärnman, Hogsta, under en junipromenad i området. Någon har uppfört en eldstad och ett vindskydd i röset samt kastat omkring stenarna. Herr Bäärnamn försöker nödtorftigt att återställa röset och larmar därefter riksantikvariens ombud Berit Wallenberg, som i sin tur ska kontakta myndigheterna. Röset anses vara ett av Lovöns allra äldsta fornminnen och betraktas av sakkunskapen som ett av Stockholmstraktens största och mest intressanta i sitt slag.

Efter att en serie museistölder har ägt rum under senaste tiden är det Drottningholms slotts tur då en bronsskulptur stjäls mitt under visningstid. Statyn bär namnet ”Sovande Herkulesbarnet” och är tillverkad någon gång på 1700-talet. Tjuvarna klipper helt fräckt av den mässingstråd som statyn är fastgjord med och tar med sig den. Dagen efter drabbas Tekniska museet i Stockholm av ytterligare stölder.

LO BÄCKLINDER

Läs också