Kompetensutvecklingsstipendier

Kompetensutvecklingsstipendier

Vid kommunfullmäktiges sista sammanträde för året delades förutom miljöstipendiet fem stycken kompetensutvecklingsstipendier om
10 000 kronor ut till personer inom kommunens verksamheter.

Inom förskoleverksamheten fick Oskar Kuus på staben stipendiet, för att kunna fortbilda sig på ett sätt som kan bidra till digitaliseringsarbetet inom förskolan och övriga förvaltningen.

Sana Elyoussoufi, Tappströmsskolan tog emot stipendiet för att utveckla sitt arbete som lärare inom matematik och Malin Fagerlund, Sanduddens skola får möjlighet att genomgå en skolhundsutbildning.

Anneli Gardelin, Ärlans serviceboende i Stenhamra fick ta emot omsorgens stipendie för att kunna tillägna sig kunskaper inom motiverande samtal. Slutligen gavs ”övriga verksamheters” stipendie till Lena Söderberg, äldreeneheten socialkontoret, för att hon ska kunna fördjupa sina kunskaper inom demenssjukdomar bland äldre.

Läs också