Fler möten i näringslivet

Fler möten i näringslivet

Med nära ett års pandemi i ryggen, har många Mälaröföretag ett tufft läge inför det nya året. Kommunens press- och näringslivschef Johan Elfver är dock hoppfull och planerar fler gemensamma aktiviteter och tätare kontakt med företagarna.

– Det har inte blivit så många konkurser under 2020 som befarat, utan det har snarare varit färre än året innan. Däremot har inte siffrorna för rekonstruktioner kommit än, så det är svårt att avgöra hur hårt drabbade företagen har blivit, säger Johan Elfver.

Han kan dock bekräfta att många näringsidkare har ett väldigt tufft år bakom sig och att många av Mälaröarnas mindre företag fått kämpa hårt för sin överlevnad. Men han har även flera exempel på kreativa lösningar som gjort att företag inom hårt drabbade branscher lyckats bibehålla sina verksamheter.

– När det gäller restaurangnäringen var det dock ett hårt slag när de nya reglerna kom i december och de inte fick servera alkohol efter klockan 20 och de flesta julborden ställdes in. Vi ska nu undersöka om det är möjlighet för dem att erbjuda avhämtning av mat efter klockan 20.
Johan Elfver beskriver att kommunen försökt stötta företagen så gott de kan inom lagens råmärken. Bland annat har betalningen av leverantörsfakturor tillfälligt kortats ned till 20 dagar istället för 30, förlängt tidsfrister i tillstånds- och tillsynsärenden där så är möjligt, skjutit upp tillsynsbesök som inte är kritiska och ett presentkort att utnyttja hos Ekeröretag, delades ut till alla kommunanställda.

Under det kommande året planeras fler frukostmöten för företagare än tidigare år.

– Eftersom vi nu gör dem digitala och därmed billigare, kan vi också ha fler. Vi planerar även för en digital näringslivsdag i mitten av april. Men framförallt hoppas jag på att kunna få kontakt med ännu fler företagare för att fånga upp hur de vill att kommunen ska stötta dem.

Dessutom berättar Johan Elfver att den nya näringslivsstrategin för kommande år, planeras att färdigställas under första kvartalet.

– Men framförallt ska den sedan omsättas i handling, säger han.

LO BÄCKLINDER

Läs också