Stillsam ö med dramatisk historia

Mellan Gällstaö och Vårbyfjärden ligger ön Estbröte som reser sig ståtligt ur Mälaren.Vad många kanske inte vet är att här utspelade sig ett dramatiskt slag år 1206.

Estbröte är inte bebodd men ett par små stugor finns på ön. Ön och husen ägs av kommunen, men husen nyttjas inte då de är i förfallet skick.

Vi tar oss tillbaka till 1200-talet då den svenske jarlen Jon Jarl bodde på sin gård Askanäs på Ekerö. Han hade varit borta från sin hustru i nio år och stridit för Guds och den heliga trons skull mot ryssar och ”ingermanlänningar” (benämning på invånare i och ättlingar till fördrivna eller avflyttade invånare i Ingermanland. Landområdet Ingermanland ligger mellan Finska viken och Ladogasjön, reds.anm.)

På sin hemresa märkte han inte att hans fiender följt efter honom och redan samma natt som han kommit hem, dödades både Jon Jarl och hans mannar av fienden. Men hans hustru lyckades fly över Ekeröfjärden och hade också lyckats samla ihop folk med makt. De spårade fienden som sägs ha varit estniska sjörövare till Easta skär (Estbröte) där ett slag utkämpades och fienden slogs ihjäl. Fiendens båtar drogs sedan upp på land och brändes, förmodligen på Gällstaös strand. Händelsen tror man ägde rum 1206.

I författaren Johan Fischerströms bok om Mälaren 1782, skrev han  att ön ”förmodligen behållit sitt namn i anseende till estländska fartyg, fordom kallade spröten”.

Enligt en gammal sägen spändes järnkättingar över sunden som finns intill Estbröte, för att förhindra att fientliga fartyg passerade.

Spår av dessa avsprängningar hittades också när en marinbiologisk undersökning gjordes 1998 utanför Gällstaö. Där fann man en 20 meter lång, rak vall på botten intill Gällstaö, vilket skulle innebära att sundens avspärrningar bestod av stora träd som med åren förvandlats till flisvall. Det finns också två 20 och 30 meter långa fartyg på botten mellan Gällstaö och Estbröte, dessa fartyg var kanske med vid slaget 1206.

För den som vill känna historiens vingslag finns det en fornborg på krönet av en brant bergsrygg på Estbröte. Fornborgen är 230 gånger 170 meter stor. I väster, där berget är mindre brant, finns en stenmur med skarpkantiga stenar och i muren finns två skyttevärn. En bit från dessa lämningar finns rester av flera yttre murar. På en bergsavsats i närheten finns även fem terrasser, som troligen är husgrunder.

EWA LINNROS

Källor: ”Gällstaö, en historisk länk i tiden/Bo Bergström, Fornborgar Uppland/Wikipedia.

Läs också