Ingen bygghandel bakom Lidl

Under de senaste tio åren har marken bakom Lidl i Träkvista varit föremål för byggplaner av olika slag. Bygghandel, äldreboende eller skola har varit på tal. Nu har dock Lidl själva köpt marken och planerar för en expansion.

Våren 2016 skrev Mälaröarnas nyheter om att två stora företag var på gång in i Träkvista och planerade att bygga stora affärslokaler. Det ena var ett stort bygghandelsföretag och det andra en lantbruks- och trädgårdshandel. Många applåderade planerna, medan andra var kritiska. Bland annat var Miljöpartiet emot byggplanerna och tyckte att den typen av handel passade bättre i industriområdena.

Ekerö kommun var dock positiva.

För några år sedan tog kommunen fram en detaljplan som var skräddarsydd för att passa de planer som fanns då, men sedan har det ärendet legat i träda. Därefter har det kommit in förfrågan från fastighetsägaren om att eventuellt få bygga äldreboende eller skola, förklarar Tommie Eriksson, miljö- och stadsbyggnadschef på kommunen.

Han säger att kommunen har varit villig att ändra detaljplanen, men att det är en omfattande process som tar tid att genomföra.

För ett par månader sedan köpte dock Lidl själva marken från den tidigare mark-

ägaren.

– Vår butik på Ekerö går fantastiskt bra och vi har en väldigt hög omsättning där. Därför vill vi försäkra oss om att vi ska kunna bygga ut eller bygga nytt i framtiden. Vi behöver också veta att vi har möjlighet att utöka antalet parkeringsplatser, säger Robin Rodenholm, fastighetsutvecklare på Lidl.

Han menar dock att de sannolikt inte kommer behöva hela marken, men i dagsläget finns inga konkreta planer på vad mer den ska kunna användas till. Men utvecklingen kommer ske i dialog med kommunen, försäkrar han.

LO BÄCKLINDER

Läs också