Soptunneflytt oroar äldre

I en pågående översyn av sophämtningsrutinerna runt om i kommunen får vissa fastighetsägare flytta sina soptunnor flera hundra meter. Detta bekymrar inte minst äldre kommunmedborgare som riskerar att inte kunna bo kvar när soptunnan hamnar för långt från huset.

Under senaste tiden har boende runt om på Mälaröarna blivit kontaktade av kommunen som vill se över hur tillfarten till deras sopkärl ser ut. Skälet är att kommunen vill säkerställa att säkerhetskraven uppfylls och där ingår bland annat att minimera antalet backningar för entreprenören Ragn Sells.

– Det här är en fortsättning på ett arbete som påbörjades redan för tio år sedan, men som sedan blivit vilande. Det vi gör nu är att följa upp och gå igenom de platser som chaufförerna upplever som problematiska, förklarar Janardhan Nilsson, avfallsingenjör på kommunen.

Han lyfter bland annat fram att enligt en undersökning som tidningen Transportarbetaren gjort nyligen, så dog 13 personer och 23 skadades allvarligt i vägtrafikolyckor där sopbilar var inblandade under åren 2000 till 2020. Av det skälet jobbar man nu för att minimera mängden backningar som chaufförerna gör.

– Det finns också många andra faktorer som man tittar på. Det gäller bland annat underlag på vägen, vägbredd och sikt.

Torbjörn Palmqvist, 83 år, i Stenhamra är en av dem som är orolig för vad det innebär för honom och frun när kommunen nu gör en genomgång av vilka vägar som inte håller måttet enligt riktlinjerna. I området där de bor finns grannar som har fått sina soptunnor flyttade flera hundra meter för att det funnits backningsmoment vid hämtningen av dem.

Nu är han orolig för att han och fruns fastighet står näst i tur för att bli utredd. I dagsläget står kärlet precis invid garaget, men tar man bort backmomentet så kommer det innebära att det måste  placeras ett par hundra meter bort.

– Frågan är om man inte ska kunna bo kvar i sitt hem som gammal, för att man har för långt till soptunnan? Jag undrar också om vi ska ha en sopentreprenör som inte hämtar sopor? säger han.

Enligt Janardhan Nilsson är det inte bestämt vilka fastigheter som man kommer fortsätta med efter dem som utreds just nu.

– Vi fortsätter att utreda nya vägar varje år och vilka det blir bestäms delvis av vilka entreprenören lyfter fram som problematiska. Berörda fastighetsägare blir alltid informerade per brev i god tid och varje situation är unik. Ekerö kommun likriktar kraven mot medborgarna men individuella platser får individuella lösningar i så stor utsträckning som möjligt, säger han.

Torbjörn Palmqvist tycker dock att kommunens agerande är upprörande och att han och andra kommun-

medborgare som bor på platser där sopbilarna måste backa, borde få veta redan nu om deras adresser kommer utredas framöver.

– Jag vänder mig emot att kunderna får ta ett ökat åtagande för hämtning av sopor framöver på platser där Ragn-Sells chaufförer vägrar backa. Likaså mot deras agerande mot en omedveten grupp kommuninvånare som kommer att drabbas, säger han.

LO BÄCKLINDER

Läs också