Från kobbar till vidsträckt ö

5 000 år före Kristus stack Jungfru-sundsåsen upp som en kobbe mitt i det som då hette Littorina-havet. Stod man på toppen kunde man även se Ekeröhöjden, Sundby och Nyckelby, som också stack upp ur vattnet i fjärran. Detta och andra hisnande fakta åskådliggör Göran Alm i Brunna i sina animerade kartor som vem som helst kan se på nätet.

Det som växer fram i Göran Alms dator sätter fantasin i gungning och ger oanade perspektiv. Genom hans så kallade paleogeografiska kartor kan man uppleva hur landhöjningarna har sett ut genom tiderna och framför ögonen höjer sig landet ur sjön, bit för bit.

För att kunna åstadkomma de rörliga kartorna har dock Göran ett stort kunnande om landhöjningar i bagaget.

– Jag är pensionerad sedan ett par år men i mitt tidigare arbete som lärare på institutionen för naturgeografi vid Stockholms universitet, forskade jag bland annat om istiden och landskapets omdaning under och efter inlandsisens avsmältning, säger han och börjar berätta om hur Stockholmsområdet har förändrats efter istiden.

Sakta men säkert har landet stigit upp ur havet efter att tidigare ha varit nedtryckt av ismassorna.

– Som naturgeograf undersöker man bland annat vad som döljer sig i glaciärerna, i jorden, i sjöbottnar och i torvmarker för att förstå hur landet har höjs. Detta görs genom att ta borrprov i olika ler- och gyttjelager och gå igenom dem bit för bit och se vad det finns för olika lager.

Genom att undersöka sediment och jordlager kan man kartlägga hur landskapet har sett ut under de senaste 10 000 åren. Kol 14-metoden används ofta för att avgöra hur gamla de organiska materialen är. Till exempel analyseras plankton och genom att fastställa hur långt ner i en borrkärna vissa typer finns, kan man avgöra vid vilken tidpunkt en havsvik blev en sjö.

Idag driver Göran eget företag, håller utbildningar och tar andra uppdrag inom sitt område. Han har skapat ett tiotal animerade kartor för ett antal olika områden i Uppland och Sörmland, däribland en som visar hur Mälaröarna förändrats sedan det först började stiga upp ur havet 6 000 år före Kristus. Där kan man se hur Ekerö för 7 000 år sedan bara var några kobbar och skär mitt i ett oändligt hav. För ungefär 3 000 år sedan kunde man färdas över hela Ekerö, men det dröjde ända till 1 000-talet efter Kristus innan man kunde färdas landvägen ända ut till Munsö.

Men hur är det då, höjer sig landet fortfarande och kommer alla vattendrag vara borta till slut?

– Landhöjningen pågår fortfarande, men det beror på var man befinner sig i landet hur stor den är. Längre norrut i landet stiger marken med åtta till nio millimeter per år, men i Skåne är höjningen noll eller till och med något sjunkande, säger han och fortsätter:

– Nej, de kommer inte att vara borta. Sjöar och vattendrag skapas och underhålls av nederbörd och är helt obekymrade av någon som helst landhöjning.

LO BÄCKLINDER

Läs också