Kritik mot ny kyrkogård i Sommarstan

Ekerö pastorat vill utöka kyrkogården som tillhör Ekerö kyrka. Visionen är en begravningsplats i samklang med naturen och med rekreativa värden för människor. Men boende i Ekerö sommarstad reagerar starkt mot planerna.

Prognoser visar på ett ökat behov av gravsättningar och begravningsmark på Mälaröarna i framtiden. För att tillgodose behovet har Ekerö pastorat ansökt om förhandsbesked för en begravningsplats på över 3,2 hektar med fler tillhörande parkeringsplatser på nästan 2 000 kvadratmeter mitt i Ekerö sommarstad. Den utökade kyrkogården är dock inte tänkt att ligga i anslutning till kyrkan och den redan befintliga kyrkogården utan mitt på den åker som skiljer kyrkan och bostadsområdet åt.

I mitten på februari skickades underrättelse om planerna ut till ett fåtal berörda i området, med möjlighet att inkomma med synpunkter senast den 9 mars. Men när beskedet nådde grannarna genom en gemensam FB-grupp reagerade många starkt. Enligt en kvinna som Mälaröarnas nyheter talat med är det ett femtiotal grannar som engagerat sig och ifrågasätter både den tänkta placeringen av kyrkogården och att informationen inte gått ut bredare och tidigare, trots att planeringen pågått länge. 

Kvinnan, som vill vara anonym, förklarar att man tack vare protester lyckats få till ett informationsmöte med kommunen och pastoratet samt att sista datum för inkomna synpunkter skjutits fram två veckor.

– Vi vill naturligtvis sätta oss in i det här. Alla förstår att det behövs fler begravningsplatser med en växande befolkning, men de flesta tycker att det naturliga är att den byggs i anslutning till kyrkan och inte på kulturskyddad mark, säger hon.

Enligt kvinnan så framgår det av handlingarna som senaste dagarna lagts ut på kyrkans hemsida att det funnits två andra förslag i ett tidigare skede, då placeringen av kyrkogården varit i anslutning till kyrkan men att de förslagen har ratats.

– Det står i ansökan att de alternativen skulle påverka landskapsbilden mer negativt, men det är jättesvårt för oss som bor här att förstå, säger hon och förklarar att både hon och många av hennes grannar flyttat till området på grund av det unika natur- och kulturlandskapet, som också är kulturmiljöskyddad sedan 1967 och att man är förvånade över hur okänsligt kyrkan ser på detta radikala och oåterkalleliga ingrepp. 

Henrik Mattsson, kyrkogårds- och fastighetschef på Ekerö pastorat, förklarar att platsen för begravningsplatsen valts av flera anledningar, dels för den intilliggande ladan som skulle kunna bli en möjlig lokal att nyttja, dels för att det är en så vacker miljö med gärden och fantastisk vy över Mälaren att kunna sitta och reflektera vid. 

–  Vår förhoppning är att platsen kommer gagna fler så här, säger han. 

Han är samtidigt införstådd med att platsen är känslig och att man måste vara varsam om miljön, men menar att tanken är att begravningsplatsen ska gå i samklang med odlingslandskapet. 

– Visionen är ingen traditionell kyrkogård med stenmurar och trädkrans som inramar, utan en naturlik begravningsplats med ängsmarker som utformas med låga eller liggande gravstenar. 

Kvinnan som Mälaröarnas nyheter pratat med är dock tveksam till den bild Henrik Mattsson målar upp.

– På det jag läst tycker jag mer att det låter som en landskapsarkitekt som fått storhetsvansinne, säger hon och menar att ingen tycks ha tänkt på att många som besöker kyrkogården är äldre och att både kyrkogården och kyrkan blir mer svårtillgängliga på det här sättet.

Henrik Mattsson menar att planeringen än är i sin linda.

  Får vi ett positivt besked kommer vi kunna arbeta vidare och utveckla vår vision, gärna med hjälp av Ekerö Munsö hembygdsförening och en referensgrupp för sommarstaden. Men där är vi inte än, säger han.

Tiden för att överklaga löper ut 23 mars. Alla synpunkter ska lämnas till Ekerö kommun

HELEN BJURBERG

Läs också