Oppositionen skarpt kritisk mot förhandsbesked

På byggnadsnämndens möte i början av februari fattades beslut om förhandsbesked för en nybyggd villa i ett populärt område på södra Färingsö. Ett beslut som flera oppositionspartier nu kritiserar skarpt.

Trots att förvaltningen föreslagit att ansökan skulle avslås i väntan på att en detaljplan och fördjupad översiktsplan för området skulle antas valde representanter för Ekeröalliansen och Sverigedemokraterna att gå emot och bevilja förhandsbesked för den nya villan på södra Färingsö. Nu höjs kritiska röster mot beslutet och hur det tagits.

– Det är en jävsituation för alla moderater i nämnden eftersom den sökande är högt uppsatt lokalpolitiker inom Moderaterna, säger Carl Ståhle, Miljöpartiet, som menar att det undergräver förtroendet för demokratin när politiker särbehandlar sin egna och går emot praxis och sakkunniga tjänstepersoner.

– Förtroende för politikerna i kommunen är redan dåligt och det är just sådant här som ligger till grund för det, säger han.

Men det finns flera anledningar till att ärendet borde ha avslagits, tycker Carl Ståhle. Enligt honom är det är högt tryck på att exploatera i det aktuella området och det planeras för både en ny detaljplan och fördjupad översiktsplan, som ska vara klara inom kort. 

– Praxis är att det råder byggstopp under tiden då ny detaljplan är under utveckling, säger han och konstaterar att fler ansökningar kommer komma om en fått ja.  

– Det förväntas av kommunen att alla behandlas lika och om vissa får gå före, medan andra måste vänta, rimmar det illa med likabehandlingsprincipen.

Arnulf Langlet, ordförande för byggnadsnämnden, förnekar bestämt att byggnadsnämnden skulle tumma på likabehandlingen. 

–  I de handlingar nämnden får framgår enbart fastighetsbeteckningar, inte sökandes namn, vilket gör att vi oftast inte vet vem som är sökande. Visst är det så i en liten kommun att det ibland kan bli känt vem en sökande är, men nämnden bedömer alltid sakfrågan och inget annat, säger han.

Han är också tydlig med att risken för jäv är minimal.

–  Vi är många som är med och fattar beslut och alla i byggnadsnämnden är väl medvetna om att vi är en myndighetsnämnd med ett särskilt ansvar att följa lagar och regler, säger han och poängterar att det heller inte är ovanligt att nämnden vänder ett negativt tjänstemannaförslag till ett positivt beslut för den sökande.

  Nämnden kan ge positiva förhandsbesked även om detaljplanen inte är färdig om detaljplanearbete tagit oskäligt lång tid. I det här ärendet har det gått mycket lång tid i detaljplaneprocessen, tolv år från det att detaljplanearbetet startade och sju år från att samrådsbeslutet togs, säger Arnulf Langlet.

HELEN BJURBERG

Läs också