9:orna fick ministerbesök

9:orna fick ministerbesök

Den 19 augusti gästföreläste inrikesminister Mikael Damberg för Tappströmsskolans elever som ska börja årskurs 9.

Ett årligt återkommande inslag i undervisningen på Tappströmsskolan är att lärarna tillsammans med studie- och yrkesvägledarna anordnar två temadagar för eleverna som går under namnet ”Blicka framåt”. Syftet med dessa dagar är att inspirera och informera eleverna om vilka alternativ och möjligheter det finns för dem inför deras gymnasieval och inför deras framtida yrkesval.

– Vi bjuder bland annat in personer som jobbar inom olika yrken som kommer och berättar om dessa för eleverna. Vi bjuder även in elever som tidigare gått på Tappströmsskolan som får berätta för våra nuvarande elever om hur det är att gå på gymnasiet. Därutöver får eleverna göra olika intressetester för att eventuellt få tips om vilka yrken som skulle vara passande, berättar Fredrik Bylund, lärare på Tappströmsskolan. Han fortsätter:

– Mikael Damberg var inbjuden att utgöra en punkt på programmet eftersom han genom tidigare uppdrag har bra koll på närings- och innovationslivet i Sverige Han var ju tidigare näringslivs- och innovationsminister. Dessutom tänkte vi helt enkelt att det kunde vara kul för eleverna med ministerbesök, mig veterligen händer inte det så ofta. Vi bad honom att han skulle prata om sitt eget jobb, beskriva hur arbetsmarknaden och näringslivet fungerar, vilka yrken det är brist och överskott på, vilka vägar det finns för att nå olika yrken och hur den framtida arbetsmarknaden kommer att se ut. 

 

Flera elever tyckte att föreläsningen var intressant.

– Det var intressant, även om jag hade velat höra lite mer om miljön, sa en av dem.

EWA LINNROS

Läs också