Aktivitetsyta istället för P-plats?

Aktivitetsyta istället för P-plats?

Fotbollsplanen nedanför Ekebyhovskolan ska bli en aktivitetsyta. Tidigare planer har dock varit att ytan skulle utökas till en parkeringsplats för Mälaröhallens besökare. I dagsläget vid större evenemang i hallen, parkeras bland annat bilar längs med Björkuddsvägen och skapar en besvärande trafiksituation.

I våras togs framtidsplanerna för fotbollsplanen nedanför Ekebyhovsskolan upp i tidningens radioprogram ”God kväll Mälaröarna”. Kommunens kommunikationschef Johan Elfver berättade att beslut är taget om att det ska bli en aktivtetsyta för båda stora och små med bland annat utegym, sittplatser och delar där små barn kan leka. Det är även planerat för en hundrastgård, men det blir en bit ifrån de övriga delarna med hänsyn till allergier.

En boende i området hörde av sig efter programmet då de planer som nämndes, inte stämde överens med tidigare besked.

  Kommunen var tvungen att skicka ut handlingar till oss sakägare inför byggandet av sporthallen. Vi överklagade inte själva bygget. Däremot överklagade vi att det inte fanns en endaste parkeringsplats inritad i samband med bygget. Vi påtalade även trafiksituationen, som redan innan bygget gjordes, var besvärlig, förklarar den boende som även berättar att det påståtts från början att hallen enbart skulle ta emot 300 personer samtidigt men att den siffran ökade till 1 000 personer.

– En förutsättning för denna dryga tredubbling av antalet personer som samtidigt skulle få vistas i lokalen var, att kommunen presenterade en trafik- och parkeringslösning, fortsätter den boende.

En ritning på ett A4-ark över den planerade parkeringen skickades ut till sakägarna.

– Detta fullständigt amatörmässigt utförda A4-ark skulle visa på att 100 bilar ska kunna parkera på fotbollsplanen i samband med aktiviteter i sporthallen. Bortsett från att denna ritning är helt orealistisk, det går inte att klämma in så många bilar på den ytan, så var den en förutsättning för att kommunens bygglov för sporthallen skulle gå igenom. Vem som helst kan räkna ut att det inte samtidigt går att ha parkeringsplats för 100 bilar och en aktivtetsyta för båda stora och små på en och samma plats, nämligen nuvarande fotbollsplan, kommenterar den boende. 

Kommunens exploateringschef Jonas Orring svarar att en permanentning av planen som parkeringsplats inte varit aktuell.

– Jag är inte alldeles bekant med bygglovet för Mälaröhallen men min bild är att fotbollsplanen nedanför Ekebyhovskolan kunde användas vid större arrangemang i Mälaröhallen som parkeringsplats. Lek- och aktivitetsytan hamnar nedanför planen och berör därmed inte fotbollsplanen, svarar Jonas Orring och tillägger: 

– Vi är väl medvetna om att det i samband med i första hand evenemang, kan bli ont om parkeringsplatser. Kontoret har vidare undersökt möjligheten att utöka med fler platser i samband med färdigställandet av lek- och aktivitetsytan i Ekebyhovsdalen. Dessa överväganden pågår fortfarande och vi får se vilka möjligheter som finns för att utöka med ett antal parkeringsplatser.

EWA LINNROS

Läs också