Alla vattenprover godkända

Att bo omgiven av Mälarens vatten innebär en lång badsäsong för många mälaröbor. I år har det dock varit badförbud på flera av de kommunala badplatserna under perioder, efter att man hittat för höga halter av tarmbakterier vid provtagningar. Nu är dock ordningen återställd och det är fritt fram att bada igen.

På Mälaröarna finns åtta kommunala badplatser vilket betyder att kommunen sköter om dem genom att städa, ta vattenprover och säkerhetsdyka regelbundet under badsäsongen. Denna sommar gjordes en vattenprovtagning i slutet av juni och därefter gjordes nästa en månad senare. Då visade proverna vid de tre badplatserna Lundhagen, Södran och Kungsberga på höga halter av tarmbakterierna e-coli och enterococker och man avrådde från att bada på dessa platser.

– Vi gör provtagningar enligt de EU-direktiv som finns och på det sätt som är reglerat. I början av sommaren gör vi en provtagningsplan för vilka datum vi ska ta proverna och med de intervall som är föreskrivna. Vi får sedan förtryckta rör som vi fyller med vatten vid rätt tillfällen, berättar Jessica Duf, kommunens miljöchef.

Enligt årets planerade provtagningar togs ett förprov vecka 24. Det första ordinarie provet vecka 26, prov nummer två  vecka 30 och sedan ytterligare ett prov vecka 32, vilket är utanför vad som är lagstadgat.

Efter att man konstaterade för höga bakterievärden säger föreskrifterna att man ska göra täta uppföljningar och att badplatsen ska ha två godkända prover innan den tas i bruk igen. Efter denna uppföljning är nu alla kommunens bad återigen godkända att bada vid.

Vad beror då de höga bakterievärdena på?

– Det kan finnas många olika anledningar. Utsläpp från båtar kan vara en, även om man hoppas att båtägarna tömmer sina tankar på det sätt som man ska. Fågelbajs, bristen på duschar på badplatserna eller förorenat dagvatten när det regnar mycket, kan vara andra orsaker. Det finns dock regler för hur man ska utföra provtagningen, så att det inte är ytvatten eller vatten precis i strandkanten som man analyserar.

För den som själv vill hålla koll på badvattenkvaliteten finns all information om provtagningarna att hitta på Havs- och vattenmyndighetens hemsida. Enligt Jessica Duf har det dock blivit något fel i registreringen av förra årets provtagningar, vilket gör att kommunens badplatser är klassificerade som ”Otillräckligt provtagna”.  Det går dock att se alla provatagningsresultat under de senaste fyra åren.

– Den felaktiga klassificeringen beror sannolikt på att förprovet förra året inte blev registrerat på rätt sätt, men vi håller på och undersöker hur vi ska kunna rätta till det, säger hon.

LO BÄCKLINDER

Läs också