Allt ska bort – plats för bostäder

Nordiums gamla industrilokaler nära Ekerö centrum är ingen vacker syn – men det ska bli bättre. När de förfallna lokalerna har rivits ska det byggas bostäder med gröna omgivningar.

– Det är det vi siktar på, säger Fredrik Ohls (L), planeringsansvarigt kommunalråd.

Idag ser företagets lokaler vid Tegelbruksvägen kort sagt bedrövliga ut. Tiden ser ut att ha stått stilla efter att företaget slutade producera handsprit under coronatiden för ett par år sedan. Flera fönster är krossade, några har täckts för och klottrare har varit framme. Det är nästan svårt att tro att detta var en fabrik för några år sedan.

Men det är lättare att förstå att en ogästvänlig plats som denna lockar unga till sig. 

Det var också ett stort problem inte minst under försommaren. Men sedan man anlitat vaktbolag och stängsel satts upp har skadegörelsen minskat även om klottret vittnar om att platsen har dragit till sig ovälkomna besökare, inte minst yngre personer. Det har flera personer som kontaktat tidningen påpekat.

Hanna Svensson (S), kommunstyrelsens ordförande, säger att det har varit problem på platsen förut.

– Framförallt i början av sommaren var det väldigt stökigt här. Från kommunens sida bokade vi ett möte med fastighetsägaren i början av juli för att de skulle säkra upp området. De har efter det även satt upp staket och anlitat väktare för att skapa ett säkrare område. Kommunens fältare och väktare får inte gå in i lokaler vi inte äger. Ansvaret ligger helt på fastighetsägaren, säger Hanna Svensson, och tillägger:

– Att riva fabriken är en kostsam historia, från kommunen sida ser vi gärna att fastighetsägaren Exerton gör det. Och de har också meddelat att de avser göra det så snart planen är klar. 

Risken finns för att klottret och annan skadegörelse fortsätter eftersom det kan ta ett par år innan de gamla fabrikslokalerna rivs. Det kommer att ske efter att den nya detaljplanen för området, som heter Tappsund, blir klar. 

– Det kan ske tidigare, men fastighetsägaren vill vara säker på att detaljplanen har vunnit laga kraft. Och då förväntar sig kommunen att fastighetsägaren ska stå för kostnaden av rivningen, säger Fredrik Ohls (L), kommunalråd i Mittenstyret och den politiker som håller i planeringen av området.

Han fortsätter:

– Nordiumtomten, som formellt heter Tappsund 1:71, ska detaljplaneras 2023-2024. När den sedan börjar gälla, förhoppningsvis i början av 2025, ska fabriken rivas och marken snyggas till. Därefter börjar bostäderna byggas. 

Enligt Fredrik Ohls blir det som det nu ser ut både radhus med äganderätt och flerfamiljshus med bostadsrättsföreningar och 

hyresrätter. De byggs successivt under flera års tid i takt med intresset på marknaden.

– Det blir alltså blandade boendeformer i hela området. Det kommer att byggas med fokus på hållbara materialval och grönskande ytor nära gator. Bilar kommer främst att parkeras i ett garage. De flesta som flyttar in i området har nära till centrum för inköp och service och även till busstrafiken. Vi tror att det blir mindre biltrafik i detta område än andra vanliga områden i Ekerö, säger Fredrik Ohls. 

MN har försökt nå Exertons vd för en kommentar men inte fått något svar.

I Mälaröpoddens senaste avsnitt, som tar upp samhällsbyggnad, berättar Fredrik Ohls om byggplanerna när den tidigare parfymfabriken har jämnats med marken. Det handlar om några hundra lägenheter, bland annat nämns så kallade townhouses, och en stadspark.


TONY GYLLENRAM

Läs också