Årets Ekeröföretag

Årets Ekeröföretag

Kretslopp, återvinning och hållbarhet är några av de viktigaste ledorden för Wiggeby jordbruk. Ett kvitto på att de tänker rätt är att de nyligen fick ta emot utmärkelsen ”Årets Ekeröföretag”.

– Det är otroligt smickrande att den agrara näringen kan få ett sådant här uppmärksammande, säger Jonas Andersson, en av delägarna i Wiggeby jordbruk AB.

Han var med och tog emot utmärkelsen för Årets Ekeröföretag under Näringslivsdagen på Sånga Säby kursgård den 13 november. Tillsammans med grundaren Håkan Eriksson, Teri Lee Eriksson och Jonas Östlund, driver han Wiggeby jordbruk AB som sysselsätter tolv personer och omsatte 36 miljoner kronor under 2018.

Huvuddelen av gårdens verksamhet består av återvinning av hästgödsel och växtodling.

– Kommunen är en av Sveriges hästtätaste och jag tror att vi tar hand om ungefär 70 procent av gödseln från stall och ridskolor. Vi tar emot ungefär 18 000  ton om året.

Gödsel och Grönsaksavfall blir till näring som sedan används i den egna jordtillverkningen eller säljs vidare. Resterande gödsel sprids på de egna odlingarna som producerar spannmål och grovfoder, som många gånger kommer tillbaka till de djur som en gång gav upphov till gödseln.

– Lakvattnet som samlas upp i anläggningen , använder vi också på våra markeras så ingenting går till spillo.

Trots att Wiggeby jordbruk blomstrar, jobbar ägarna vidare med sina tankar kring hur de ska kunna utveckla verksamheten.

– Det går inte att nöja sig som företagare, utan man måste hela tiden tänka framåt. Dels jobbar vi oavbrutet med att ta fram nya jordprodukter, dels tänker vi att vi ska utöka den lilla djurbesättning som vi har idag. Det behövs för att hålla betesmarkerna öppna och gynna den biologiska mångfalden, säger Jonas Andersson.

LO BÄCKLINDER

Motiveringen:

Priset som Årets Ekeröföretag går i år till Wiggeby Jordbruk AB för deras mångåriga arbete när det gäller jordbrukets miljöpåverkan och hållbarhet. Företaget har alltid legat i framkant som entreprenörer med målsättning att vara marknadsledande inom sin bransch samt att uppfylla kundens krav och förväntningar på miljöanpassning, utförda tjänster och levererade produkter. Wiggeby har under en lång tid visat stort engagemang när det gäller jordbrukets miljöpåverkan och hållbarhet.
Idag ägs gården, som omfattar cirka 720 hektar och ligger på Färingsö, av Håkan och Teri Lee Eriksson och deras mångåriga medarbetare Jonas Andersson och Jonas Östlund som delägare. Familjen Eriksson köpte gården av Robert Ljunglöv 1925, hos många känd som snusfabrikör Ljunglöv.
Wiggeby har under årens lopp byggt upp en återvinningsanläggning där hästgödsel och restprodukter från växthusanläggning omvandlats till matjord. Huvudinriktningen är omfattande växtodling. Odlade grödor är främst spannmål, ärter, kvalitetsfoder till hästar och oljeväxter. I verksamheten ingår dessutom entreprenadverksamhet samt en del skogsbruk. Med sitt namn och kontinuerliga kvalitet har Wiggeby jordbruk bidragit till att marknadsföra Ekerö kommun på ett positivt sätt.

Läs också