Årets midsommarfirande

Här kommer de senaste frågorna från er läsare och radiolyssnare, besvarade av kommunens press- och näringslivschef Johan Elfver  i MN:s radioprogram ”God kväll Mälaröarna”.

Med tanke på corona, vilka restriktioner finns för midsommarfirande i kommunen i år?

– Vi kommer att tillämpa samma regelverk som det som gällde valborgsmässofirandet när det ställdes in vid Ekebyhovs slott.  Vi kommer fortsatt att följa de nationella riktlinjerna och det ligger nog i farans riktning att större evenemang kring midsommar med fler än 50 personer kommer att ställas in. Det här gäller även andra  föreningar som exempelvis Färingsö hembygdsgård med flera som brukar anordna traditionellt midsommarfirande.

Vildsvinsfällan som tidigare fanns på Gällstaö finns inte kvar där, men grisarna har mig veterligen inte flyttat. Så därför undrar jag varför fällan har tagits bort.

– Jaktledaren meddelar att fällan har flyttats till Lurudden och blivit stängd på grund av att fällorna måste stå på kommunal mark. Utifrån rådande situation med covid-19 har man inte haft tillgång till arbetskraft att åtgärda eventuell flytt av fällan.  

Parkslide finns på vissa ställen i kommunen. Växten kan orsaka stora skador och sprider sig snabbt. Den är också mycket svår att utrota, det krävs professionell hantering som är dyr. Nu har jag hört talas om något som heter LONA-bidrag som kommunen kan söka.

– Kommunen jobbar med parkslide kontinuerligt. Kommunens driftentreprenör har fått i uppdrag att kämpa parkslide på kommunens fastigheter för platser som kommunen har lokaliserat växten. LONA-bidrag söks hos länsstyrelsen av kommunerna, men andra lokala aktörer, till exempel föreningar kan initiera projekt och kontakta kommunen som kan göra en ansökan.

Vad har hänt med planerna för en ny hall vid Ekebyhovsbacken? Blir den av?

  Den frågan utreds i nuläget av stadsbyggnadsförvaltningen. Men vi har nog mer information om detta efter sommaren.

Jag undrar när Stockbybadet kan öppna upp igen och önskar mer information om vad som hänt. Vi är många som behöver ha hemester.

  Vår utemiljöenhet och teknik- och exploateringskontoret berättar att det är Telia som utför ett kabelreparationsarbete, det vill säga i vattenområdet. Man hoppas att detta ska bli klart inom de närmsta veckorna. Stockbybadet beräknas att öppnas åter i slutet av juni.

Hur har det gått med planerna för en ny skola vid Bryggavägen. Var i processen är man i dagsläget?

– Det senaste samrådet pågick fram till februari i år. Sedan har man jobbat med att sammanställa det inför nästa steg i detaljplaneprocessen som är granskning och utställning, innan det kan godkännas av kommunstyrelsen och slutligen av kommunfullmäktige.

Som avgångshållplatsen Ölsta folkpark är utformad sker det svåra olyckstillbud dagligen. Den är ej ändamålsenlig och helt felplacerad. Vem tar ansvar när första dödsolyckan sker?  Trafikplaneraren på Arriva? Väghållaren? Beställaren på SL?

– Vi saknar uppgift om vem som är väghållare för den här vägen som heter Solbergavägen. Men när det gäller själva hållplatsen så är det Trafikförvaltningen i region Stockholm som har hand om den. Men vårt kontor får ta den här frågan vidare till Arriva vid nästa möte. Är det någonting som behöver ses över ur ett trafiksäkerhetsperspektiv, får man göra det.

EWA LINNROS

Läs också