Årets miljöstipendiat

Årets miljöstipendiat

Miljönämnden har beslutat att tilldela Thomas Jemt årets miljöstipendium.

Ekeröbon och innovatören Thomas Jemt får stipendiet för sitt ”innovationsarbete med att utveckla ett tyst och energisnålt alternativ till dagens båtmotorer i form av en konstgjord delfinfena”.

– Att få miljönämndens miljöstipendium känns fantastiskt roligt. Jag blev otroligt glad och känner mig verkligen hedrad. Jag har ju arbetat i många år med att hitta det perfekta rörelsemönstret på en delfinfena, kombinerat med hur ländryggen rör sig i en perfekt sinuskurva. Jag kan erkänna att ibland har det varit väldigt tungt, men målet har alltid legat fast för mig oavsett vilka problem som dykt upp. Naturen är så fruktansvärt komplicerad och lösningarna är så förfinade under miljontals år. Det är inte helt lätt att kopiera mekaniskt, säger Thomas Jemt och tillägger:

– Fördelarna med fendrift mot propeller är så stora. Det ger inte bara kraftigt sänkta utsläpp, utan återställer även tystnaden i världshaven för vårt marina liv, där propellrar orsakar ett enormt oljud under vattnet och orsakar även skador vid kontakt med propeller.

Ekerö kommunfullmäktige instiftade 1991 ett miljöstipendium med syftet att stimulera det natur- och miljövårdsarbete som bedrivs i kommunen. Sedan 2016 uppgår stipendiet till 30 000 kronor per år och syftet med stipendiet är att stimulera en hållbar utveckling i kommunen. Stipendiet delas ut till enskilda grupper, föreningar eller organisationer samt till innovatörer/företagare som bor eller verkar i Ekerö kommun.

Stipendiet som i vanliga fall brukar delas ut på kommunfullmäktiges möte, delades ut i Ekerö biblioteks foajé. Detta då kommunfullmäktigemötet hölls digitalt på grund av rådande pandemi.

EWA LINNROS

Läs också