Årets miljöstipendium

Årets miljöstipendium

Eva Solhäll blev årets miljöstipendiemottagare för arbetet med sin hälsoträdgård på Färingsö. Där erbjuder hon en läkande miljö för återhämtning och utveckling för den som behöver.

Den 12 december tog Eva Solhäll emot utmärkelsen som även innefattar ett stipendium på 30 000 kronor, under kommunfullmäktiges sista sammanträde för året.

– Det känns otroligt roligt att kommunen har förstått vad mitt värdegrundsförändrande och mellanmänskliga hållbarhetsarbete innebär och att jag får denna utmärkelse, säger en glad Eva Solhäll.

I den hälsoträdgård som hon byggt upp i Färentuna, erbjuder hon läkande och inspirerande upplevelser för såväl privatpersoner, skolor och andra grupper som kan tänkas ha glädje av miljön. Hon ordnar retreat, stresshanteringskurser, friskvårdsarbete och enskilda terapisessioner med naturen och ateljén som bas. Arbetet har också stöd i forskning och Eva Solhäll är inbegripen i flera projekt som är knutna till Sveriges lantbruksuniversitet.

– Det handlar om att upptäcka sina egna resurser. Få kontakt med sig själv och sin kropp och genom samspel med naturen få del av dess förmåga att stödja vår kropps funktioner, säger Eva Solhäll och berättar om hur hon länge arbetat med naturens läkande krafter, något som på senare tid fått stort genomslag genom till exempel det som kallas “skogsbad” och är en återhämtningsform som härstammar från Japan.

Ett av de projekt som Eva Solhäll arbetar med kallar hon för “Årstidsväxlingar” och riktar sig till skolungdomar. Där får eleverna besöka hennes trädgård och genom att vara i trädgården och utföra sysslor kopplade till den, är tanken att stävja psykisk ohälsa och stress i ett tidigt skede.

LO BÄCKLINDER

Ur motiveringen: ”…Eva Solhäll driver en läkande hälsoträdgård i Färentuna. En hälsoträdgård är övergripande och innefattar begreppen terapiträdgård, läkande trädgård och sinnenas trädgård. Verksamheten är vetenskapligt underbyggd och Eva forskar kring människors hälsa i samarbete med Sveriges lantbruksuniversitet och olika organisationer i Norden.”

Läs också