Året som gått 2019 del 2

 

Handlingsplan för särskilt begåvade barn

Efter att ha fått kritik från Skolinspektionen för att inte ha gett tillräckligt stöd till en elev med särskild begåvning, bestämde sig barn- och utbildningsnämnden för att ta fram en särskild handlingsplan för att tillgodose denna grupps specifika behov.

När MN skrev om beslutet i april, sa Sivert Åkerljung (KD), ordförande i nämnden att planen skulle vara klar i september. Så blev det inte riktigt, men när Johannes Pålsson, chef för kommunens barn- och utbildningsförvaltning, får frågan om hur långt arbetet har kommit, berättar han att planen är på gång.

– Vi håller på med att bearbeta utformningen av denna plan tillsammans med olika delar av verksamheten. Vi har för avsikt att ta upp planen på första nämndmötet 2020.

Pendelbåt till Kungshatt

I början av maj skrev MN om att många Kungshattsbor försökte få gehör för sina önskemål om att pendelbåten mellan Tappström och Stockholm city ska variera sina angöringsplatser. På så sätt skulle många boende slippa upp till timslånga promenader i oländig terräng.

Både Ekerö kommun och Region Stockholm, som ansvarar för leden, lovade att se över om behoven kunde tillgodoses, när tidtabellen för 2020 skulle planeras.

Det blev dock ett dystert besked för Kungshattsborna.

– Kommunen har kontrollerat att önskemålet från Kungshattborna har nått Region Stockholms Trafikförvaltning, men har inte ställt oss bakom. Vi följer därmed regionens resonemang kring att den stora majoriteten av de som bor permanent på Kungshatt bor på den norra sidan och att pendelbåten borde lägga till där, förklarar Pepijn Klaassen, trafikplanerare på kommunen och fortsätter:

– Vi förstår att nuläget kan upplevas som krångligt för de enskilda, men det handlar om kollektivtrafiken och i det här fallet en väldigt särskild typ av kollektivtrafik, nämligen en pendelbåt. Den har långa avstånd mellan hållplatserna och tar hand om rätt så stora mängder resenärer på varje brygga. Kungshatt är egentligen redan ett undantag som kommunen har stridit för, så att det blir mer intressant att bosätta sig permanent på ön. Att förutsättningarna är olika beroende på var man har sin fastighet på Kungshatt är självklart, men ingenting som man kan lösa genom att lägga om kollektivtrafiken.

 

Kommunens digitalisering

I januarinumret skrev vi om den ”digitaliseringsresa” som kommunen är i färd med att göra. Ny hemsida, e-tjänster och en ”digital medarbetare” var några av de tjänster som skulle förbättras och införas. I samband med detta arbete sökte kommunen testpersoner som skulle vara med och testa tjänsterna.

– Vår efterlysning av testpersoner tidigare i år fick ett enormt positivt mottagande och vi har genomfört användartester för en e-tjänst och vår nya karriärwebb. Vi har också, genom enkäter och användartester, fått ett väldigt bra underlag för att utveckla vår nya hemsida och fler e-tjänster. Det arbetet pågår för fullt. Vi kommer att fortsätta bjuda in till att vara med och utveckla våra digitala tjänster, berättar Maria Svensson, chef för kommunens digitalisering och service.

Den digitala medarbetaren ”Kommun-Kim” lanserades tidigare i år och tränas nu kontinuerligt för att kunna svara på så många som möjligt av kommuninvånarnas frågor. Den nya hemsidan och ett antal e-tjänster lanseras under nästa år.

 

Kravlös dans

Under vårterminen startade Dansverket ett landstingsfinansierat dansprojekt med namnet ”Dans utan krav”, som riktade sig till unga tjejer med stress- och orosproblem. Projektet har fortsatta även under höstterminen, men resultatet från den senaste kursen har inte analyserats ännu.

– Resultatet från vårterminen visade på stor skillnad för ökat välmående hos flera av deltagarna vilket var ett oerhört positivt besked. Denna termin har vi haft färre deltagare i gruppen än mot vårterminen så vi hoppas kunna få in fler till kommande år.

Från årsskiftet går kommunen in och delfinansierar projektet, vilket gör att det fortsätter även nästa år och nya deltagare kan anmäla sig.

LO BÄCKLINDER

Läs också