Årskurs 3 tillbaka på Munsö skola

Årskurs 3 på Munsö skola ska åter öppnas upp till hösten. Det beslutade en enig barn- och utbildningsnämnd efter att resultatet i årets skolval blivit klart.

Trots stora protester från många medborgare på Munsö och Adelsö lades årskurs 3 till 6 på Munsö skola ner hösten 2020. Sedan dess har oppositionspartierna vid flera tillfällen föreslagit ett återöppnande, dock utan att få gehör. 

Men den 15 mars beslutade barn- och ungdoms-

nämnden att Munsö skola återigen ska utökas med en klass 3 från och med höstterminens start 2022.   

– Beslutet innebär att barn- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att tillsammans med rektor på Munsö skola omedelbart påbörja planeringen för att ta emot de barn som vill börja årkurs 3 på skolan, säger Sivert Åkerljung (KD), ordförande i barn- och ungdoms-

nämnden. 

Enligt Sivert Åkerljung är det ett ökat antal familjer i upptagningsområdet som önskat förskoleplats åt sina barn på Munsö skola från och med nästa termin och att det är vad som ligger till grund för beslutet. 

– Vi fick resultatet i skolvalet för någon vecka sedan och kunde då konstatera att det är 15 familjer, mot förra årets 8, som valt förskoleklassplats på Munsö skola, vilket är glädjande.  

Positiva befolkningsprognoser och att man tagit första spadtagen för de nya bostäderna på Adelsö tror han också kommer gynna skolan på sikt.  

– Vi ser till exempel att antalet barn som är inskrivna på förskolan på Adelsö nästan har fördubblats sedan våren 2019, säger han. 

Men om det kommer innebära att det kan bli aktuellt med ännu fler årskurser på Munsö skola fram-över kan han inte säga något om i dagsläget. 

– Om förutsättningarna finns på sikt är vi öppna för det, säger han men menar att föräldrarna ändå ska kunna lita på att det i alla fall kommer att förbli en F-3-skola.

Anders Rosenquist af Åkershult, som var talesperson i föräldragruppen som arbetade mot en nedstängning av skolan när det var aktuellt för några år sedan, är väldigt glad över det nya beslutet. 

– Jag känner mig lättad och väldigt glad för de föräldrar och barn som går i årskurs 2 som gått omkring och varit oroliga för att behöva åka långt, men som nu kommer slippa det, säger han. 

Enligt Anders Rosenquist af Åkershult är engagemanget för skolan fortfarande stort och man kommer fortsätta kämpa för att få ännu fler årskurser. Målet är att ha en skola som sträcker sig från förskoleklass till årskurs 6. 

– Vi ser att det finns stora värden att bo här ute på Munsö och Adelsö, men som det är nu drar sig barnfamiljer för att flytta hit. För att förändra det krävs det att det finns en skola som går ända upp till sjätte klass, säger han.

HELEN BJURBERG

helen@malaroarnasnyheter.se

Läs också