Åsiktstvist i hockeyrinken

Det bubblar under ytan i Mälaröarnas hockeyverksamheter. Åsikterna om hur och av vilken klubb hockeyn ska drivas går isär. Ansvariga i de olika föreningarna som Mälaröarnas nyheter pratat med säger att ett samarbete är nära. Men tonen i klubbarnas öppna brev skvallrar om något annat.

För tre år sedan inleddes ett nytt samarbete mellan de båda klubbarna Skå IK och Ekerö IK eftersom de hade svårt att få ihop spelare till sina respektive hockeysektioner.

I samband med att samarbetsavtalet snart går ut bildades i mars en ny klubb av de två tidigare sammanslagna sektionerna. Tanken med den nya klubben är, enligt ordföranden Stefan Holm, att värna om hockeyn på Mälaröarna.

– Vi vill kombinera bredd och spets i en ungdomsverksamhet med tydlig ambition att utbilda både spelare och ideella och arvoderade tränare i en hög kvalitativ miljö, så att fler stannar och spelar hockey på Mälaröarna, säger han.

På idrottsklubbarnas respektive årsmöten la den nya hockeyklubben fram en motion om att Skå och Ekerö IK bör förbinda sig att inte ha några ishockeyverksamheter kvar utan att all hockey på öarna istället ska enas under nya klubbens flagg, något som inte var självklart för Skå IK.

Enligt Serge Conein, sportchef på Skå IK, handlar det bland annat om att det ideella engagemanget har en stark tradition i Skå IK, men också att cirka 30 procent av Skå IK:s verksamhet består av hockey.

– Det är en stor fråga för Skå IK, därför måste en förändring göras med allas bästa i fokus, säger han men menar samtidigt att alla inblandade är lösningsfokuserade.

I klubbarnas öppna brev är dock tonen vass och enligt en anonym källa är läget inte helt okomplicerat.

– Hockeyn i Skå IK har alltid varit välfungerande men bar sig inte ekonomiskt under många år, utan har finansierats av de andra idrotterna i föreningen. De senaste åren har det vänt och nu vill Mälarö hockey skörda frukten av generationers hårda ideella arbete och det är det bråket handlar om, säger Mälaröarnas nyheters källa.

Samma källa förklarar också att Skå IK är en breddförening och att ett avvecklande av hockeyn från Skå IK kommer ha påverkan på resten av föreningen, både ekonomiskt, men också eftersom det skulle begränsa idrottsutbudet som föreningen vill kunna erbjuda barn och unga.

– Mälarö hockey försöker tvinga sig till en monopolställning och det finns medlemmar som inte vill gå över men som känner sig tvingade. 

Stefan Holm säger att han har respekt för Skå IK:s situation, men att hans och den nya klubbens vision och målbild ändå är att förena alla hockeyspelare på Mälaröarna.

– Att komma överens är då viktigt för att undvika en konkurrenssituation om samma utövare, säger han.

Nu försöker en förhandlingsgrupp, bestående av representanter från de olika klubbarna, att enas om hur framtiden för hockeyn på Mälaröarna ska se ut. 

– Vi har kommit väldigt långt med Ekerö IK, med Skå IK går det trögare, både beroende på att hockeyn är större i Skå IK än i Ekerö IK men också på grund av ekonomin, känslor och historia, säger Stefan Holm, men konstaterar ändå att han är hoppfull om att de ska kunna komma överens med tiden.

Under tiden utreds frågan på Skå IK och det kommer att kallas till extrainsatt medlemsmöte.

– Vi hoppas att vi kan hitta en samarbetsform och ett avtal som gynnar alla utövare i alla idrotter, förklarar Serge Conein.

Stefan Holm oroar sig inte för utfallet av Skå IK:s utredning och möte.

– De ansvarar för sin egen process. Väljer Skå IK att behålla sin hockey så önskar vi dem lycka till. Oavsett har vi 330 medlemmar som ska spela ishockey nästa säsong och vi har anmält samtliga lag för seriespel.

Hur Ekerö IK ställer sig till förändringen vill Rickard Markusson, kanslichef på Ekerö IK, inte uttala sig om utan han hänvisar till det gemensamma informationsutskick som ska komma när parterna enats.

Läs också